Altin Toska: Mbeshtetja reale per bujqesine ne vlere mbi 200 milione euro ne çdo vit

36
Me nje program te shkruar, te qarte, te aplikueshem, dhe duke marre pergjegjesine e plote te realizimit te tij, vazhduam sot takimet me fermeret, fjalepak dhe puneshume ne Njesine Administrative Klos!
-Mbeshtetja reale per bujqesine ne vlere mbi 200 milione euro ne çdo vit
– Tvsh 0% per prodhimin bujqesor e blegtoral MADE IN ALBANIA
Pajisja me Karten e Fermerit me zbatimin e se ciles behet zbritja automatike e pageses se Tvsh-se per imputet bujqesore (plehera kimike,fidane, fara, naftë) , per rimbursimet dhe mbeshtetje direkte
-krijimi i Tregu te Prodhimit Bujqesor, ku vendoset indeksi i cmimeve te dites.
Jane disa nga pikat e programit per Bujqesine/Blegtorine/ Agroperpunimin,te Lsi si sektore kryesore ekonomik.
Te bindur se ne 25 prill te gjithe fermeret do votojne per veten,familjet dhe femijet e tyre, per te ardhmen Evropiane te vendit , per Shqiperine shtepine tone!
Altin Toska
Anetar i Kryesise
Levizja Socialiste per Integrim,Qarku Elbasan.
Sigal