Luan Rama: Një sqarim për Kryeministrin dhe të gjithë ata që flasin pa e njohur ligjin

638
Zonja Arta Marku nuk është zgjedhur Prokurore e Përgjithshme e Përkohshme!

Në Kuvend, por edhe në media, nëpër emisione televizive a debate në to, në rrjete sociale e gjithkund; të gjithë, madje edhe juristë, ndër ta më të zellshmit në injorancën e tyre prej shoqërisë civile, flasin për zgjedhjen e Prokurores së Përgjithshme të Përkohshme! Injorancë e trukuar prej një servilizmi bajat e të pështirë të ca pseudo intelektualëve që mezi presin të shfaqen në krah të qeverisë, ani pse injorantë deri në neveri!

Zonja Arta Marku nuk është zgjedhur Prokurore e Përgjithshme e Përkohshme! Sepse as në Kushtetutë e as në ligj nuk ekziston një emërtesë e tillë! Nuk ekziston funksioni Prokuror i Përgjithshëm i Përkohshëm! Ja çfarë thotë ligji 97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë”, në nenin 109, pika 2 që është një dispozitë kalimtare: 

“Në rast se mandati i Prokurorit të Përgjithshëm përfundon përpara kohe, përpara krijimit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, funksionet e Prokurorit të Përgjithshëm, me vendim të Kuvendit, caktohet t’i kryejë përkohësisht një nga prokurorët me më shumë eksperiencë nga radhët e prokurorëve dhe që përmbush kushtet dhe kriteret e kreut IV, seksioni I, të këtij ligji”. 

Pra, është vetëm një prokuror zëvendësues dhe JO PROKUROR I PËRGJITHSHËM I PËRKOHSHËM! Ndryshimi nuk është formal, por thelbësor! Sepse Kuvendi nuk ka tagër kushtetues të zgjedhë Prokurorin e Përgjithshëm, kompetencë që vetë Kuvendi me ligj ia ka dhënë Këshillit të Lartë të Prokurorisë! Sot Shqipëria nuk ka Prokuror të Përgjithshëm, por ka vetëm një prokurore zëvendësuese që në kundërshtim me Kushtetutën është caktuar të kryejë funksionet e Prokurorit të Përgjithshëm!
Sigal