Bursa studimi pasuniversitare në Universitetin e Londrës dhe Turqi. Kushtet, aplikimi dhe dokumentat

137

SI  MERREN BURSA PËR STUDIME PASUNIVERSITARE NË TURQI

Kriteret bazë për aplikimin që duhet të plotësojnë kandidatët:

Në kuadër të programit ndërkombëtar të bursave, qeveria turke ofron bursa studimi universitare/ pasuniversitare ose në fushën e kërkimit për shtetasit e huaj, të cilët dëshirojnë të ndjekin studimet në universitetet turke për vitin akademik 2020-2021.

Kriteret bazë për aplikimin që duhet të plotësojnë kandidatët:

  • Të jenë shtetas të huaj;
  • Të jenë nën moshën 21 vjeç për programet universitare;
  • Të jenë nën moshën 30 vjeç për programet e Masterit;
  • Të jenë nën moshën 35 vjeç për programet e Doktoratës;
  • Të plotësojnë kriteret akademike të përcaktuara nga universitetet;
  • Të jenë të diplomuar ose në fund të vitit aktual akademik (para shtatorit 2020).

Për programet e studimit që do të zhvillohen në gjuhën turke, kandidatët do t’i nënshtrohen vitit përgatitor të gjuhës turke. Në disa universitete, programe të veçanta studimi mund të ndiqen edhe në gjuhën angleze ose frënge. Kusht për fillimin e studimeve në këto gjuhë është dhënia e provimit ndërkombëtar dhe certifikimi për njohjen e gjuhës së huaj (SAT, TOEFL, DELF, YDS).

Procedurat e seleksionimit për fituesit e bursave realizohen nga universitetet turke. Bursa e studimit mbulon të gjitha shpenzimet e ushqimit, të akomodimit, si dhe tarifën e shkollimit. Studenteve të përzgjedhur do t’iu jepet edhe një bursë mujore në varësi të programit akademik të përzgjedhur.

Lidhur me afatet e aplikimit, kandidatët do t’i referohen kalendarit të aplikimeve në faqen e publikimeve në web për bursat e ofruara në programe për studime universitare ose pasuniversitare. Aplikimi plotësohet vetëm ne sistemin online. Kandidatët duhet të paraqesin dhe të ngarkojnë dokumentet e nevojshme në sistemin e aplikimit që gjendet në faqen online https://turkiyeburslari.gov.tr/en/page/prospective-students/how-to-apply .

Pala turke nënvizon se nuk do të pranohen aplikimet e dërguara me postë.

Afati i fundit për aplikimin online është data 20 shkurt 2020.

Për një informacion më të detajuar për mënyrën e aplikimit, te kritereve, përgatitjes së dokumentacionit, referojuni adresave të mëposhtme në web-site:

http://www.turkiyeburslari.gov.tr;

https://turkiyeburslari.gov.tr/en/page/prospective-students/scholarship-programs

https://turkiyeburslari.gov.tr/en/page/prospective-students/application-criteria;

https://turkiyeburslari.gov.tr/Content/20019-calendar.pdf;

e-mail:[email protected]

 

 

Si mund të ndjekësh studimet pasuniversitre në Universitetin e Londrës

Kushtet e aplikimit  dhe dokumentacioni i ri

SOAS, Universiteti i Londrës është i vetmi institucion i arsimit të lartë në Evropë i specializuar në studimin e Azisë, Afrikë dhe Afërt dhe Lindja e Mesme. SOAS është një institucion i shquar. Unike kombinuar bursë gjuhës, Ekspertiza disiplinore dhe fokusi rajonale, ajo ka përqëndrimin më të madh në Evropë të stafit akademik përkatës me Afrikën, Azia dhe Lindja e Mesme. Në një dorë, kjo do të thotë se studiuesit SOAS ballafaqohen me çështjet e ngutshme – demokraci, zhvillim, të drejtat e njeriut, identitet, sistemet ligjore, varfëri, Feja, ndryshimi social – përballjen me dy të tretat e njerëzimit, ndërsa në të njëjtën kohë kujdestarët e njohurive të specializuara në gjuhë dhe periudha dhe rajone jo në dispozicion kudo tjetër të mbetur në Mbretërinë e Bashkuar. Kjo e bën SOAS sinonim me hetim intelektuale dhe arritje. Kjo është një bazë globale akademike dhe një burim i rëndësishëm për në Londër. Ne jetojmë në një botë të kufijve ngushtim dhe e njëkohshme ekonomik dhe teknologjik. Megjithatë, ajo është gjithashtu një botë në të cilën diferenca dhe rajonalizim paraqesin veten akute. Kjo është një botë që SOAS është pozicionuar distinctively për të analizuar, të kuptojnë dhe të shpjegojnë. Fokusi ynë akademik në gjuhët, kulturat dhe shoqëritë e Afrikës, Azia dhe Lindja e Mesme na bën një përkthyes të domosdoshëm në një botë të ndërlikuar.

SOAS, Universiteti i Londrës në një shikim:

89% i kënaqur

SOAS është mbi mesataren kombëtare për kënaqësinë e studentëve në 89% (Anketa Kombëtare studenti 2013).

133 vendet

SOAS ka më shumë se 5,000 studentë nga 133 Vendet në kampus, dhe pak më shumë se 50% për qind e tyre janë nga jashtë Britanisë së Madhe. veç, për 3,600 studentë në mbarë botën janë duke marrë programet tona të mësuarit në distancë nga njeri.

Split barabartë

Nuk është një ndarje afërsisht të barabartë mes studentë (55%) dhe postgraduates (45%).

Studentët e pjekur

24% e studentë janë mbi 21 kur ata fillojnë kursin e tyre.

350 kombinimet

Me shume se 350 Kombinimet shkallë universitare janë në dispozicion në shkencat shoqërore, artit, humane dhe gjuhët, të gjitha me një fokus të veçantë rajonal dhe rëndësisë globale. dhe mbi 115 programet pasuniversitare.

Gjuhë

SOAS ofron një gamë të pashembullt të gjuhëve jo-Europiane, të gjithë nga të cilat mund të studjohen pa njohurive paraprak. Shkolla u shpërblye me Çmimin e Mbretëreshës vjetorin në 2009 për përsosmëri, gjerësia dhe thellësia e mësimit të gjuhës së tij.

Mundësi

Më shumë se dyzet për qind e programeve tona universitare shkallë të ofrojë mundësi për të kaluar një vit duke studiuar në një vend tjetër.

300 akademikët

SOAS ka përqëndrimin më të madh të stafit të specializuar (300+ akademikë) të bëjë me studimin e Afrikës, Azi dhe Lindjen e Mesme, në çdo universitet në botë.

Drejtues Kombëtar

Në stërvitjen e Vlerësimit të Kërkimeve të 2008, me shume se 85 për qind e aplikimeve tona janë renditur në ose në klasën më të lartë të 4* (cilësia udhëheqës botëror), 3* (ndërkombëtarisht shkëlqyer) ose 2* (njohur ndërkombëtarisht).

11.3:1 Raport mësimdhënies në grupe të vogla mbetet një tipar i rëndësishëm i studimit në SOAS – Raporti ynë nxënës-stafi (11.3:1) është një e mirë në Britani të Madhe.

Mbi 115 Programet pasuniversitare

SOAS ka mbi 115 Programet pasuniversitare mësuar në kampus dhe një gamë të gjerë gradë, certifikatat dhe diplomat mësuar nga të mësuarit në distancë, në shkencat sociale, humane dhe gjuhët, me një fokus të veçantë rajonal dhe rëndësisë globale.