Specialisti Fadil Kepi: Kushtet dhe procedurat për të përfituar pension invaliditeti dhe pagesa e sigurimeve vullnetare e viteve të punës

641
Sigal

Kushtet e procedurat për të përfituar pension invaliditeti dhe pagesa të sigurimeve vullnetare kur nuk keni plotësuar vitet e punës

Procedura ligjore për ankesat nga debitorët, si përfitohet pensioni familjar dhe social, vazhdimi i punës pas plotësimit të moshës së pensionit dhe pensioni suplementar në kooperativat bujqësore

Procedura për ankesat nga debitorët

Pyetje

Pensionisti Asllan Sula nga Peshkopia shkruan: Kam dalë në pension, më 5 nëntor 2012. Në tetor të vitit 2017 drejtoria rajonale e sigurimeve shoqërore më ka nxjerrë debitor 38 mijë lekë, me pretendime jo bindëse…

( Për më shumë lexoni Gazetën “Telegraf”)