Shkollimi/ Arsyet pse duhet të studioni në Kanada dhe kërkesat për të marrë një vizë studentore. Ja procedurat

394
Sigal

Pse të studiosh në Kanada?

Adoleshentët kanadezë renditen vazhdimisht ndër më të mirët në botë në testet ndërkombëtare të leximit, shkencës dhe matematikës: një garanci kjo për cilësinë e jashtëzakonshme të shkollave kanadeze. Një diplomë ose certifikatë kanadeze vlerësohet në biznes, administratë publike dhe në qarqe akademike anembanë globit

Arsim i lartë cilësor

Universitetet dhe kolegjet kanadeze të shtrira në mbarë vendin janë të mirënjohura në pikëpamjen novatore dhe të kërkimit. Institucionet e arsimit të lartë janë të shumëllojshme në madhësi, në synimin akademik, në tipologji dhe në frymën pedagogjike. Standardet e larta në mësimdhënie dhe kontrolli i rreptë i cilësisë janë faktorë garancie të një diplome, që hap dyert e një karriere profesionale të suksesshme dhe afatgjatë. Një certifikim, kualifikim apo diplomë kanadeze është e njohur në mbarë botën.

Tarifa të ulëta shkollimi

Në pjesën më të madhe të rasteve, Kanadaja është zgjedhja e parë e shumë studentëve, të cilët mund të kishin zgjedhur edhe Amerikën ose Britaninë, por kanë preferuar tarifa më të ulëta. Kanadaja mbetet më konkurruesja për tarifat e studimit, të banimit e të jetesës, për studentët ndërkombëtarë.

Punësim gjatë studimeve

Studentët në Kanada kanë mundësinë të punojnë ndërkohë që studiojnë. Krahas përfitimeve të tjera, kjo i ndihmon studentët të menaxhojnë vetë shpenzimet e tyre dhe të jenë më të pavarur. Për të fituar të drejtën e punësimit jashtë universitetit, studentët duhet të kenë leje qëndrimi studimi të vlefshme dhe të jenë studentë me kohë të plotë, në një program me kohëzgjatje më shumë se 6 muaj.

Faktet më të rëndësishme rreth Kanadasë

Sistemi Arsimor

Kolegjet dhe institutet kanadeze i hartojnë kurrikulat e tyre në përputhje me nevojat e tregut të punës. Modeli i tyre edukimit përfshin profesionistë me përvojë dhe pedagogë, që punojnë në partneritet me bizneset, komunitetet dhe industritë vendase. Kolegjet u ofrojnë studentëve aftësitë e nevojshme për karrierë në një treg pune shumë konkurrues. Programet e kolegjeve janë më të pranueshme nga ana financiare se sa programet universitare dhe janë me orientim të fortë drejt karrierës. Institucionet e arsimit të lartë ndahen në 4 kategori kryesore secila me specifikat e veta si në aspektin metodologjik ashtu edhe në atë profesional.

Kolegjet teknike theksi vihet mbi aftësitë praktike dhe janë institucione kryesisht private

Kolegjet komunitare dhe institutet teknike janë të orientuara drejt karrierës dhe kanë më shumë kurrikula teknike dhe praktike.

Kolegjet universitare ofrojnë programe të drejtuara nga dijet akademike, por edhe programe me qasje praktike.

Universitetet janë më së shumti të financuara prej qeverisë kanadeze dhe kanë zakonisht tarifa më të ulëta se të ngjashmit e tyre në shtete të tjera. Ofrojnë një gamë të gjerë programesh studimi.

Sistemi edukimit kanadez ofron një gamë të gjerë programesh akademike afatgjata, afatshkurtra dhe profesionale. Kategoria e diplomave që lëshohen janë:

Certifikatë për një degë të caktuar me kohëzgjatje 1 vit.

Diplomë me kohëzgjatje 1-2 vjet.

Diplomë e përparuar (Advanced Diploma) me kohëzgjatje 2-3 vjet.

Diplomë universitare me kohëzgjatje 4-vjeçare me kohë të plotë.

Diplomë/Certifikatë pasuniversitare (Bachelor) me kohëzgjatje nga 1-2 vjet.

Diplomë Masteri me kohëzgjatje 1-2 vjet.

Doktoratë me kohëzgjatje 4-7 vjet.

Arsyet pse duhet të studioni në Kanada

Shkallë cilësore dhe të njohura ndërkombëtarisht

Kanada i kushton shumë rëndësi arsimit dhe mban standarde shumë të larta në arsim. Një diplomë e fituar nga universitetet kanadeze njihet globalisht dhe vlerësohet shumë në tregun ndërkombëtar të punës. Kanadaja është e njohur për universitetet e saj kërkimore-intensive. Kanadaja renditet e 4-ta në botë për kërkime shkencore.

Opsione të larmishme

Zgjedhja e shkollave në Kanada është e gjerë dhe e larmishme, nga institucionet kryesore kërkimore deri te shkollat e vogla dhe artet universitare të arteve liberale ofrojnë një gamë të gjerë të programeve universitare, pasuniversitare dhe të gradave profesionale në një model shumë fleksibël. Kanada ka 100 universitete, 200 kolegje dhe institute të njohura, shkolla të akredituara të gjuhëve si dhe institute të specializuara.

Edukim dhe jetesë e përballueshme

Kanadaja ofron jo vetëm arsim cilësor, por arsim që është i përballueshëm për ndërkombëtarët përfshirë studentët indianë. Krahasuar me vendet si Mbretëria e Bashkuar, SHBA dhe Australia, kostoja e arsimit në Kanada është mjaft e moderuar.

Miqësore për studentët

Kanada ka njerëzit më të arsimuar dhe shkallën më të lartë të shkrim-leximit në botë. Kanadezët jetojnë më gjatë se kushdo në planet, përveç njerëzve në Japoni dhe Islandë. Qytetet kryesore Kanada Vancouver, Toronto dhe Montreal janë njohur si qytete të klasit botëror për të jetuar dhe punuar, për pastërtinë, sigurinë, aktivitetet kulturore dhe mënyrat tërheqëse të jetës. Dy qytete Kanadeze janë vlerësuar si qytetet më miqësore për studentët në listën e 10 renditjeve të QS për 2017.

Vend i sigurt

Një faktor shumë i rëndësishëm për shumicën e studentëve indianë dhe të tjerë ndërkombëtarë gjatë zgjedhjes së një programi studimi jashtë vendit është siguria dhe siguria e vendit dhe e qytetit në veçanti. Prindërit janë të shqetësuar për sigurinë e fëmijëve të tyre dhe faktorë të tillë si një krim ndaj grave, diskriminimi racor, vjedhjet dhe vjedhjet luajnë një rol të rëndësishëm gjatë zgjedhjes së një destinacioni për studim jashtë vendit. Në këtë aspekt, Kanadaja është një nga vendet më të sigurta për të studiuar me nivele shumë të ulëta të krimit dhe raste të diskriminimit racor. Statistikat nga Numbeo zbulojnë se indeksi i sigurisë së Kanadasë (62.42) është shumë më i lartë se indekset e sigurisë së një studimi tjetër të njohur jashtë vendit destinacione të tilla si SH.B.A. (49.99), MB (57.9) dhe Australi (57.94).

Cilat janë kërkesat për një vizë studentore në Kanada?

Për aplikimin tuaj për CANADA Student Visa, ju zakonisht do të kërkoni sa vijon:

Një pasaportë e vlefshme.

Kopjet e diplomave të 10-të, 12-të dhe të gradave që janë vërtetuar.

2 referenca shkencore.

2 rekomandime nga punëdhënësit e mëparshëm.

SOP (procedura standarde e funksionimit) (Deklarata e Qëllimit)

Certifikatat e arritjeve jashtëshkollore.

Një letër pranimi nga institucioni juaj arsimor.

Fatura e pagesës.

Provat e burimeve financiare.

Fotografitë në madhësinë e pasaportës.

Leja për studim dhe vizë.

Aftësi në gjuhën angleze.

Nëse ka ndonjë kriter shtesë, universiteti juaj do t’ju njoftojë para se të paraqisni kërkesën tuaj.