Punësimi dhe si të aplikoni për Bursa Studimi në Gjermani

753
Sigal

Universitetet gjermane ofrojnë Bursat për studentët ndërkombëtarë dhe programe të tjerë të njohura ndërkombëtarisht me një kosto relativisht të lirë. Kush përfiton studime falas , kriteret e pranimit, punësimi i studentëve dhe pajisja me viza në ambasadën e Gjermanisë në Tiranë

 

Universitetet gjermane ofrojnë Bursat e Gjermanisë për studentët ndërkombëtarë dhe programe të tjerë të njohur ndërkombëtarisht me një kosto relativisht të lirë

Si të aplikojmë për Bursa Studimi në Gjermani dhe puna part-time

Taksat për studentët në Gjermani nuk janë të larta duke krahasuar me shumë vende të tjera. Shumica e universiteteve dhe shkollat e larta profesionale bashkëfinancohen nga shteti dhe vetëm një pjesë e vogël do të financohet nga studentët. Në disa raste është ashtu, por secila republikë mund të vendos nëse janë të nevojshme taksat studentore apo ato të mos jenë të nevojshme. Një mundësi më e lirë është qendra studentore, e cila administrohet nga vetë universiteti. Kostoja e qirasë në banime të përbashkëta kushtojnë në mes të 200 – 400 Eurove, në qendër banimi në mes të 300 – 500 Eurove kurse një banesë më vete nga 400 Euro e më lart. Kostoja mund të variojë në varësi nga vendi. Një mundësi tjetër është aplikimi për ndonjë bursë. Ka logjikë që ju të keni një bursë nga vendlindja apo edhe ndonjë bursë nga Gjermania. Në Gjermani ofrohen bursa të ndryshme nga institucione të ndryshme, të cilat stimulojnë studentët e huaj. Ja vlen që ju të aplikoni për një bursë. Edhe nëse kjo bursë do të ju mbulojë vetëm një pjesë të studimeve do të jetë një ndihmë e madhe për ju.

Bursa në Gjermani për Studentë Ndërkombëtarë 2022

Gjermania është bërë një destinacion i njohur për studentët e huaj, që kërkojnë arsim ndërkombëtar. Universitetet gjermane ofrojnë Bursat e Gjermanisë për studentët ndërkombëtarë dhe programe të tjerë të njohur ndërkombëtarisht me një kosto relativisht më të lirë krahasuar me MB, SHBA, apo Australi. Përveç arsimit cilësor, Bursa gjermane për studentë ndërkombëtarë në vitin 2021 janë disa nga arsyet që tërheqin studentë të huaj për të studiuar në Gjermani.

Si mund të marr bursë për të studiuar në Gjermani?

Mënyra më e lehtë për të marrë bursa në Gjermani është të aplikoni për bursa, për të cilat keni të drejtë. Bursat e sponsorizuara nga qeveria ofrojnë për studentët ndërkombëtarë për të studiuar në Gjermani. Për të marrë një Shërbimi të shkëmbimit akademik gjerman Bursat (DAAD) aplikohen menjëherë në momentin që portalet e aplikimit janë të hapura.

A janë universitetet në Gjermani falas për studentët ndërkombëtarë?

16 shtete në Gjermani shfuqizuan tarifat e shkollimit për studentët universitarë në të gjitha universitetet publike gjermane. Pra, studentët ndërkombëtarë në Gjermani mund të marrin pjesë në universitete falas nëse regjistrohen në një nga këto shkolla publike. Të pranishëm universitete falas në Gjermani për studentët ndërkombëtarë zakonisht përjashton tarifat, që mbulojnë administrimin dhe kostot e tjera për semestër.

Çfarë është “Kriteret e përshtatshmërisë për Bursat gjermane për studentët ndërkombëtarë”?

Këto i referohen një numri mjaft të madh të dokumenteve që studentët ndërkombëtarë duhet të zotërojnë për t’u bërë përfitues të bursave gjermane.

Kriteret e pranueshmërisë përfshijnë:

 Viza dhe leje qëndrimi

Si një student ndërkombëtar, mund të keni nevojë për një vizë hyrjeje për Gjermani, varësisht prej nga keni ardhur dhe sa kohë keni ndërmend të qëndroni këtu.

 Propozimi i burimeve financiare

Para se të filloni studimet tuaja, duhet të provoni se keni mjaft para për të mbështetur veten. Në shumicën e rasteve, aplikantët duhet të vërtetojnë se kanë rreth 8,700 euro në dispozicion të tyre për një vit.

Kualifikimi i Universitetit

Nëse doni të studioni në një universitet gjerman, do t’ju duhet një “Hochschulzugangsberechtigung” – ose “kualifikim për hyrje në universitet”. Kjo është një çertifikatë e shkollës, që ju kualifikon për studim në universitet.

 Aftësi GJUHA

Për shumicën e programeve të diplomave, njohja e gjuhës gjermane është një parakusht për pranimin në një universitet gjerman. Sidoqoftë, nuk keni nevojë të njihni gjermanishten nëse keni ndërmend të regjistroheni në një program të diplomave ndërkombëtare.

Sigurim shëndetësor

Nëse dëshironi të studioni në Gjermani, ju duhet të keni sigurim shëndetësor. Ju duhet të paraqisni provën e sigurimit shëndetësor kur të regjistroheni në universitet dhe të aplikoni për një leje qëndrimi.

Puna dhe sigurimi social në Gjermani

A mundem unë si student i huaj të punoj në Gjermani?

Shumë klienta tanë dëshirojnë që gjatë qëndrimit të tyre në Gjermani edhe të punojnë. Disa të cilët dëshirojnë të realizojnë një praktikë profesionale dhe disa  të tjerët që ju nevoiten para. Me rëndësi është që të realizohet gjatë studimeve. Gjithashtu për vlerësimin e obligimeve sociale është me rëndësi që studenti të jetë i “rregullt” dhe të jetë i regjistruar. Vetëm një regjistrim në këtë rast nuk mjafton. Studimet do të duhej të jenë primare dhe studenti më shumë do të duhej t’i përkushtohej studimeve. Gjatë semestrit koha javore që guxoni të kaloni në punë është maksimale 20 orë. Përjashtime në këto raste mund të jenë kur punohet gjatë uikendeve ose orët e pasdites dhe në mbrëmje. Tjetër kohë mund të jetë në kohën kur ndërmjet semestrave nuk jeni të ngarkuar me ligjërata dhe në këtë rast nuk vlejnë kufizimet kohore. Sipas rregullave për të huaj studentët mund të punojnë. Koha për punë është e kufizuar në 120 ditë ose 240 gjysëm ditë. Kjo nuk vlen gjatë parapërgatitjes në vitin e parë të qëndrimit. Për këtë shikoni ligjin për qëndrimin e të huajve respektivisht § 16 Abs. 3 .

Kur vlen sigurimi social?

Nëse gjatë semestrit nuk do të punoni më shumë se 20 orë nuk vlen obligimi i sigurimit social për sëmundje, përkujdesje dhe papunësi. Në sigurimin pensional nuk vlen përderisa shuma e përfituar mujore nuk kalon 450 Euro. Shuma obligative do të ndahet përgjysmë nga ana e punëmarrësit dhe punëdhënësit. E njëjta rregull vlen edhe atëherë kur studenti punon gjatë kohës së pushimeve dhe në këtë rast nuk vlen rregulla e 20 orëve. Nëse gjatë semestrit do të punohet më shumë se 20 orë atëherë do të vlejnë rregullat e sigurimit social. Atëherë puna e rregullt është e përkufizuar në maksimum 2 muaj apo e rregulluar në atë mënyrë, që do të punohet vetëm uikendeve apo gjatë mbrëmjeve.

Nese gjatë një viti ( 365 ditë) realizohen punë të ndryshme me një kohë punuese më shumë se 20 orë dhe përgjithësisht më shumë se 26 javë atëher studenti teknikisht nga sigurimi social kalon në punëmarrës. Statusi i studentit bije dhe hynë në fuqi obligimi i isgurimit.

Punët e vogla për studentët e huaj

Punët e vogla shpeshherë quhen edhe si 450 Euro punë. Te punët e vogla të ardhurat janë të përcaktuara. Të ardhurat duhet patjetër të jenë nën 450 Euro në muaj. Shumë me rëndësi është që gjatë kombinimit të të ardhurave gjatë punësimeve të mund të llogariten në mënyrë të përbashkët për sigurimin social. Nëse do të kalohet kufiri prej 450 Eurove atëherë nuk ka të bëjë më me një punë të vogël. Nëse edhe më tutje studimet janë në prioritet atëherë është obligative vetëm sigurimi pensional të paguhet.

Ambasada Gjermane: Shkurtohet koha e pritjes së vizës të punës, për rezervimin e takimit

Shkurtohet koha e pritjes për rezervimin e takimeve për t’u pajisur me vizë pune në Gjermani.Ambasada Gjermane në Tiranë ka publikuar kriteret si mund të përfitohet viza e punës për kategoritë mjek, dado, duke përfshirë punonjësit e kualifikuar me diplomë të lartë të arsimit profesional dhe të vetëpunësuarit.“Zyra e vizave informon se për kategoritë, si: Mjek; Au Pair (Babysitter/dado); Formim profesional; Karta Blu e BE-së/ Kualifikim i lartë; Ligji i emigrimit për punonjës të kualifikuar me diplomë të arsimit të lartë/ profesional; Kërkim shkencor; Vit social vullnetar; Praktikë/ Hospitalizim; Frekuentim shkolle; Të vetëpunësuar; Kurse gjuhe dhe Studime është bërë i mundur rezervimi e një takimi vet/personalisht. Në këtë mënyrë ju ofrojmë më shumë fleksibilitet në përzgjedhjen e takimit dhe shkurtojmë kohën e pritjes. Nëse takimet në një kohë të caktuar janë dhënë, ju keni mundësinë të rezervoni një takim në një moment tjetër, ndaj ju lutemi vizitojeni herë pas here faqen tonë të internetit”, thuhet në njoftimin e ambasadës gjermane.Më tej shpjegohet se për aplikimin sipas §26 II Paragrafi V ( Rregulli për Ballkanin Perëndimor) nuk është i mundur rezervimi i takimit direkt. “Ju lutemi, të interesuarit të regjistrohen në „ Punësim sipas §26 II paragrafi V/ Rregulli i Ballkanit Perëndimor“. Persona të cilët regjistrohen në kategorinë e gabuar, nuk do të lejohen të aplikojnë. Ju lutemi, rezervojeni takimin vetëm nëse dokumentacioni juaj është i plotë sipas kritereve të fletëve informuese. Aplikimet me dokumentacion jo të plotë nuk do të pranohen”, citohet në njoftimin e ambasadës.