FMN: Koncesioent në Shqipëri janë  të politizuara, mungon monitorimi

307
Sigal

Raporti i FMN vë sërish alarmin e kuq për kontratat PPP.Mbartin potencial për rreziqe të mëdha fiskale dhe rritje të kostove. Ja si 219 kontrata koncesionare gllabërojnë taksat e qytetarëve. Të dhënat nga Regjistri i Pronarëve Përfitues nxjerin zbuluar lidhjet e dyshimta me politikën të  njerëzve që qëndrojnë pas shumicës së PPP-ve

FMN vë alarmin e kuq për koncesionet PPP

Kontratat PPP në Shqipëri janë të politizuara, mungon monitorimi

Në Shqipëri vendimet e PPP mbeten shumë të politizuara në praktikë. Mbartin potencial për rreziqe të mëdha fiskale dhe rritje të kostove.

219 kontrata koncesionare gllabërojnë taksat e qytetarëve

Të dhënat nga Regjistri i Pronarëve Përfitues tregojnë se njerëzit, që qëndrojnë pas shumicës së PPP-ve të dhëna në 8 vitet e fundit janë individë shqiptarë me lidhje të dyshimta me politikën, pa përvojë dhe ekspertizë specifike në ofrimin e shërbimeve përkatëse. Fitimi i koncesionarëve ka rezultuar se është i garantuar sipas të dhënave nga OPEN DATA. Projektbuxheti i vitit 2023 ka planifikuar dhënien e 7 kontratave të reja me vlerë 1 miliard USD, të cilat do paguhen nga xhepat e qytetarëve. Pjesën e luanit do ta marrin akset rrugore Kashar -Lekaj, Lekaj-Fier, Milot-Thuman, ‘Çelsat publik’ dhe PPP për ndërtim shkollash edhe pse nxënësit po braktisin vendin.
Sipas databazës së reporter tani janë 219 kontrata koncesionare.

Partneritetet Publiko-Private (PPP) po bëhen gjithnjë e më shumë një mjet i rëndësishëm për disa vende të Ballkanit Perëndimor për të zvogëluar boshllëqet e tyre në infrastrukturë, por mungesa e legjislacionit dhe zbatimi i dobët i tij mund t’i kthejë këto projekte në një rrezik për stabilitetin fiskal, evidenton një studim i fundit: “E ardhmja e kontratave PPP në Ballkanin Perëndimor”, nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Studimi krahasimor vë në dukje se Shqipëria ka bërë përparime në kuadrin ligjor të kontratave PPP në raport me vendet e tjera të Rajonit dhe gjithashtu ka një tavan për financimin vjetor të tyre, por procesi është i politizuar. “Legjislacionet e PPP-ve në Shqipëri, Bosnjë, Kosovë dhe Mal të Zi në mënyrë eksplicite kërkojnë miratimin e Ministrit të Financave për projektet PPP si përpara fillimit të prokurimit, ashtu edhe para nënshkrimit të kontratës. Në Shqipëri, megjithatë, vendimet e PPP mbeten shumë të politizuara në praktikë”, -thuhet në studim. Praktikat kanë treguar se ekonomia ka përfitime kur projektet PPP janë të ideuara dhe të zbatuara mirë, por ato mbartin gjithashtu një potencial për rreziqe të mëdha fiskale dhe rritje të kostove nëse nuk menaxhohen mirë. Programet e PPP-ve quhen të suksesshëm kur legjislacioni mbulon dhe zbatohet në të gjitha fazat e kontratës që nga ideja deri tek përfundimi i saj, mirëpo vendet e Ballkanit Perëndimor ndeshën me boshllëqe të mëdha në menaxhimin e tyre. Njësitë publike të PPP-ve të krijuara në vendet e Ballkanit Perëndimor ndryshojnë në rolet, që luajnë. Në Shqipëri, Bosnjë, Kosovë dhe Serbi, njësitë PPP ndihmojnë autoritetet në përgatitjen dhe vlerësimin e projekteve PPP përmes mbështetjes teknike. Në Shqipëri njësia e PPP-ve është në varësi të Ministrisë së Financave, por nuk është zyrtarisht i mandatuar me funksione të menaxhimit fiskal. Në Maqedoninë e Veriut njësitë PPP duket se kanë role këshilluese. Në Malin e Zi, një agjenci është ngarkuar të mbështesë promovimin e PPP-ve (Agjencia e Investimeve Malazeze) me një rol në përgatitjen e projekteve, por jo në prokurim. Në Turqi nuk ka një njësi qendrore për PPP-të, por Departamenti i Buxhetit ofron mbështetje teknike (analizë dhe vlerësim të projekteve) në kuadër të programit të përgjithshëm të investimeve publike, i cili përfshin PPP-të. Njësitë e PPP-ve në Kosovë dhe Serbi i kryejnë të dyja funksionet, promovimin dhe menaxhimin fiskal. FMN vë në dukje se në disa vende, kuadri ligjor i PPP -ve mbetet i fragmentuar, teksa shumica e vendeve duhet të krijojnë procese të integruara të planifikimit të investimeve publike për identifikimin e projekteve prioritare. Kuadri qeverisës për PPP-të duhet të udhëhiqet nga Ministri i Financave, me një rol kyç dhe aktiv për miratimin e projekteve PPP, duke vlerësuar kostot dhe rreziqet fiskale të tyre këshillon FMN-ja. Monitor