Bosët e miellit në Shqipëri/ Rritja e çmimit të bukës , tregon kapjen e Autoritetit të Konkurencës. Ja oligarkët e bukës së gojës

113
Sigal

Rritet çmimi i bukës, kush janë “bosët” e miellit në Shqipëri

Prej ditësh, çmimi i bukës është rritur në të gjithë Shqipërinë, ndërkohë që autoritetet qeveritare nuk kanë ndërmarrë ende asnjë masë për të zbutur efektet, sidomos për familjet në nevojë dhe pensionistët.

Në korrik 2020, Autoriteti i Konkurencës kreu një hetim të thelluar  mbi kompanitë kryesore të importit të grurit, si edhe importit, prodhimit dhe tregtimit të miellit, “Agro Blend” shpk, “Miell Tirana” sha, “Bloja” sha, “Atlas” sha dhe “Atlas Mills” shpk.

Trupa e Konkurencës, brenda kompetencës së saj ligjore, kërkoi nga 5 shoqëritë që “të mos caktojnë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, çmimet e blerjes ose të shitjes, apo çdo kusht tjetër tregtimi; të mos kufizojnë ose kontrollojnë prodhimin, tregjet, zhvillimin teknik ose investimet; dhe të mos ndajnë tregjet ose burimet e furnizimit”.

Megjithatë, ndërhyrja e Autoritetit të Konkurencës nuk pengoi rritjen e çmimit të miellit dhe, rrjedhimisht, edhe të bukës.

Por, kush janë kompanitë e përfshira nën hetimin e thelluar të Autoritetit të Konkurencës?

  1. “Agro Blend” shpk

Fiqiri Ismaili

Kompania “Agro Blend” shpk është krijuar në vitin 1995. Ajo është në pronësi të Fiqiri Ismaili dhe bashkëshortes së tij, Hava Ismaili.

 

Aksioneri kryesor i saj me 70 përqind, Fiqiri Ismaili, ka qenë më herët kryetar i Bashkisë së Vorës, ndërsa tashmë i është rikthyer me kohë të plotë biznesit.

Krahas tregtisë së grurit dhe miellit, “Agro Blend” shpk ka si objekt të aktivitetit të saj edhe operimin në fushën e ndërtimit.

  1. “Miell Tirana” sha

Roland Hysa

Kompania “Miell Tirana” sha është një shoqëri aksionere e themeluar në vitin 1995, me seli në Tiranë. Roland Hysa është aksioneri kryeso i saj, i cili zotëron 94.42 përqind të shoqërisë.

 

Ndërkohë, janë edhe mbi 60 aksionerë të tjerë minorë, kryesisht ish-punonjës të ish-fabrikës shtetërore të prodhimit të miellit, të cilët të gjithë së bashku zotërojnë më pak se 6 përqind të aksioneve.

Aktiviteti i saj është përqëndruar specifikisht në prodhimet e brumit. Në ekstraktin e saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB), shoqëria ‘Miell Tirana” ka shënuar si aktivitet “Përpunimin, prodhimin, shpërndarjen, tregtimin e miellit dhe nënprodukteve të tij, drithërave dhe nënprodukteve të tyre, import eksportin të të gjitha llojeve të mallrave industriale, ushqimore, bujqësore,blegtorale, minerale etj…”.

  1. “Bloja” sha

Fuad Haxhiymeri

Kompania “Bloja” sha është një shoqëri aksionere, e themeluar në vitin 1995. Aksioneri i saj kryesor, Fuad Haxhiymeri, zotëron 45.7 përqind të pjesëve të kapitalit.

 

Haxhiymeri ka qenë kandidat për deputet në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2017, nga radhët e aleatëve të vegjël të opozitës së djathtë.

Shoqëria ka një numër të konsiderueshëm aksionerësh të vegjël, me më pak se 1 përqind të pjesëve në kapital.

Ndërkohë, Ministria e Ekonomisë zotëron 7.35 përqind të aksioneve të “Bloja” sha.

Kompania drejtohet, në pjesën më të madhe nga familja Haxhiymeri. Drejtor i përgjithshëm i shoqërisë është Agron Haxhiymeri, vëllai i aksionerit kryesor, Fuad Haxhiymeri.

Po ashtu, një tjetër familjar i tyre është pjesë e Këshillit Mbikqyrës së shoqërisë.

Aktiviteti i saj kryesor është prodhimi i produkteve dhe nënprodukteve të brumit.

  1. Atlas sha

Kompania “Atlas” sha është një shoqëri aksionere, e themeluar në vitin 1995. Biznesmeni grek, Dimitrios Thomoglou, zotëron 100 përqind të aksioneve.

Sipas të dhënave të Qendrës Kombëtare të Biznesit, shoqëria “Atlas” sha rezulton me statusin “pezulluar” që prej muajit korrik 2020.

Pronari i saj, Thomoglu, është bërë pjesë e kronikës policore. Në vitin 2019, Policia e Shkodrës e arrestoi, në vijim të një hetimi penal për “fshehje të të ardhurave”.

Dimitrios Thomoglou, krahas “Atlas” sha, është pronar edhe i një kompanie tjetër, “General Impex”. Pikërisht, nëpërmjet kësaj kompanie, ai dyshohej se, së bashku me bashkëpunëtorin e tij, Kreshnik Mustafaraj, i kanë shkaktuar shtetit shqiptar një dëm ekonomik që përllogaritet në rreth 365 milionë lekë të reja, duke shmangur taksat e fshehur të ardhurat.

  1. “Atlas Mills” shpk

Shoqëria është krijuar në vitin 2018, me seli në Tiranë dhe pronari i saj është kompania “Besniku” shpk. Kjo e fundit zotërohet 100 përqind nga biznesmeni Dervish Domi.

Kompania është krijuar nga biznesmeni grek, Dimitrios Thomoglou, i njëjti që zotëron shoqërinë “Atlas” sha.

Në shtator 2018, vetëm pak muaj pas themelimit, Thomoglou ia shet shoqërinë biznesmenit Domi, për një shifër prej 239 milionë lekë të reja. Prej asaj kohe, “Atlas Mills” zotërohet nga Domi, nëpërmjet kompanisë “Besniku” shpk.