Ekskluzive: Padia e plotë: Shah mat për Gjykatën Kushtetuese !

169
Heroi i Protestuesve, ishGjyqtari Dr. Aleks Nikolli
HEROI I PROTESTUESVE ISH-GJYQTARI ALEKS NIKOLLI
(QË RRËZOI NË GJYKATËN KUSHTETUESE BURGIMIN E PROTESTUESVE),
U SHKARKUA PËR HAKMARRJE NGA VETTINGU I SOROS
Nga  Avokati Altin Goxhaj
( Koalicioni Për Shqipërinë )
Gjyqtari që çoi në Nëntor 2018 dhe rrëzoi në 5 Maj 2021 në Gjykatën Kushtetuese Nenin 262 të Kodit Penal të Dënimit të Protestuesve me burg dhe gjoba!
Por Heroi i Qytetarëve Aleks Nikolli, ishGjyqtari i Gjykatës së Apelit Shkodër u shkarkua pa i lejuar hetim administrativ nga Vettingu i Soros pasi çoi në Gjykatën Kushtetuese Padinë që rrëzoi Nenin e Kriminalizimit të Pjesmarrjes dhe Organizimit të Protestave!!!
Padia e Gjykatësit të Apelit Shkodër Dr Aleks Nikolli iu referua dënimit nga Gjykata e Shkallës së Parë Shkodër të disa të rinjve shkodranë pse protestuan me parrulla “RAMA IK” kur erdhi Rama në Shkodër.
Dje Gjykata Kushtetuese e zënë shah mat nga një Padi e shkëlqyer me 29 faqe që demontonte gjithë antikushtetueshmërinë e Nenit 262 të Kodit Penal i cili gjendej veç në 2 shtete në Europë: Turqi dhe Ukrainë i cili ishte në kundërshtim me Kushtetutën dhe Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut.
Sipas Nikollit “kufizimi i të drejtave dhe lirive të njeriut mund të bëhet aq i zakonshëm dhe i pajustifikuar sa mund ti shndërrojë këto të drejta në mjete propagande dhe demagogjie dhe vetë shoqërinë në pseudodemokratike”
Po ashtu Nikolli vërtetoi në padinë kushtetuese se ligjvënësit çuditërisht kishin “harruar” rregullisht ndër vite (përfshirë edhe në ndryshimet që bëri Soros me Reformën Soros në Drejtësi) që ky nen duhej të shfuqizohej që në momentin që Shqipëria kishte aderuar në Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut.
Pikërisht sepse padia ishte e parrëzueshme nga Gjykata Kushtetuese, Rama u hakmorr nëpërmjet çomangës së tij të preferuar: VETTINGUT TË SOROS me të cilën e ka shndërruar Sistemin e Drejtësisë në një sistem që komandohet nga Kryegjyqtari EDvEr Rama dhe gjyqtarët i ka transformuar në nënpunës civil të Kryeministrisë!
Nikolli e ka apeluar shkarkimin e tij si antikushtetues dhe kemi besim që do ta fitojë në Gjykatën e Strasburgut.
Ne duhet ta njohim Aleks Nikollin si Qytetari Patriot që sakrifikohet për Lirinë dhe Demokracinë, të kuptojmë se balta e hedhur mbi të nga Mafia Soros dhe kanalet mediatike të Pushtetit është mënyra enveriste se si shpalleshin armiq heronjtë dhe patriotët, qytetarët dhe profesionistët sps as nuk shiten dhe as nuk blihen në dëm parimeve dhe integritetit profesional.
Sps
LIRIA DHE DEMOKRACIA NUK ËSHTË FALAS, AJO KUSHTON DHE SAKRIFICAT E QYTETARËVE PATRIOTË JANË ÇMIMI!
Dhe ne të paktën duhet ti vlerësojmë!
〰️
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë
NJOFTIM
5 Maj 2021
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë në datën 04.05.2021 mori në shqyrtim në seancë plenare, mbi bazë dokumentesh, çështjen me kërkues Gjykatën e Apelit Shkodër, me objekt: “Shfuqizimi i togfjalëshit “pa marrë më parë lejen nga organi kompetent sipas dispozitave të veçanta” në paragrafin e parë të nenit 262 të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, si i papajtueshëm me nenet 17, pika 1 dhe 47 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë”.
Në përfundim të shqyrtimit Gjykata Kushtetuese
VENDOSI:
1. Pranimin e kërkesës.
2. Shfuqizimin e shprehjes “pa marrë më parë lejen nga organi kompetent sipas dispozitave të veçanta” në paragrafin e parë të nenit 262 të Kodit Penal.
3. Detyrimin e Kuvendit të plotësojë normën ligjore nga data e shpalljes së vendimit të Gjykatës Kushtetuese deri në hyrjen në fuqi të tij.
4. Ky vendim është përfundimtar dhe hyn në fuqi 6 muaj pas botimit në Fletoren Zyrtare.
Vendimi përfundimtar do të shpallet i arsyetuar brenda afateve ligjore të parashikuara nga ligji nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.
Sigal