Si të studioni në universitetet gjermane dhe mjeksi në Itali

82
Sigal

Pse të studioni mjekësi në Itali?

Italia ka qenë gjithmonë një qendër e kulturës dhe arsimit në Evropë. Kjo është e dukshme kur merren parasysh institucionet e shumta dhe prestigjioze akademike të përhapura në të gjithë vendin. Sot ekzistojnë katër universitete në Itali që ofrojnë programe angleze për studentët ndërkombëtarë: Universiteti Sapienza i Romës, Universiteti Pavia, Universiteti i Padovës & Tor Vergata University në Romë janë të gjithë universitete të klasit më të lartë me renditje të lartë në botë. Kur studion mjekësinë në Itali nuk është vetëm një mundësi për të mësuar në një institucion akademik udhëheqës, por gjithashtu një shans për të shijuar dhe përjetuar jetesën e gjallë italiane, në një vend që është i pasur me kulturë dhe histori dhe konsiderohet të jetë ndër më e bukura në Evropë.

Sa kushton studimi i mjekësisë në Itali?

Ka shumë shkolla mjekësore në Itali që mësojnë në gjuhën angleze. Çmimet e tyre janë të gjitha të përballueshme dhe mund të ulen në bazë të nevojës financiare dhe meritave. Nëse jeni të interesuar të studioni mjekësi diku jashtë Shteteve të Bashkuara, Italia është një vend i shkëlqyeshëm për të shkuar. Disa nga shkollat më të mira mjekësore në Evropë dhe në të gjithë botën janë atje. Ka edhe shumë programe që kujdesen veçanërisht për anglishtfolësit. Por pyetja kryesore që ndoshta po pyesni është se sa kushton? Nëse kjo pyetje ju mundon, këtu janë disa nga shkollat më të njohura italiane të mjekësisë që japin mësim në anglisht.

Shkollat e mjekësisë në Itali me programet në gjuhën angleze:

Kërkesat për programet e anglishtes në shkollat mjekësore italiane

Tani që e dini sa kushton, ndoshta po pyesni se çfarë kërkohet për të hyrë në këto shkolla. Kërkesat përfshijnë marrjen e IMAT (International Medical Admission Test) në gjuhën angleze. Rezultati i nevojshëm në këtë test varion nga shkolla në shkollë. Shkolla e Mjekësisë Ndërkombëtare dëshiron kandidatët e saj për të shënuar të paktën 40.50, Pavia dëshiron 38.75, dhe Sapienza kërkon 36.50. Shkollat gjithashtu kërkojnë që ju të keni bërë disa parakushte si një nën-gradë. Këto përfshijnë matematikën, kiminë, fizikën dhe biologjinë. Nëse keni nota të larta në këto klasa dhe një rezultat të mirë IMAT, do të jeni një kandidat i lartë për të hyrë në një nga shkollat mjekësore italiane. Nëse notat dhe notat tuaja të testit janë të larta, mund të keni edhe të drejtën për disa bursa, gjë që do t’i bënte shkollat italiane edhe më të volitshme për ju.

Shkollat mjekësore italiane që ofrojnë kurse në gjuhën angleze

Një shkollë e madhe mjekësore italiane që mëson ekskluzivisht në anglisht është Shkolla Ndërkombëtare e Mjekësisë në Milano. Këtu mund të studioni mjekësinë në Itali në nivelin më të lartë në një gjuhë të përshtatshme për ju. Kjo është një shkollë që ofron një kurs gjashtë vjeçar që bazohet në spitalin mësimor Istituto Clinico Humanitas. Programi ofron specializime në mjekësi dhe kirurgji, dhe studentët punojnë me mjekët e klasit botëror për të trajtuar pacientët. Pagesa për këtë shkollë të madhe mjekësore italiane paguhet në dy këste gjatë gjithë vitit. Këto ndryshojnë në bazë të rrethanave financiare të nxënësit. Çmimi më i lartë që mund të paguani është 3,245 Euro në këste, por në varësi të rrethanave tuaja ju mund të paguani sa më pak 88 Euro. Ka edhe disa tarifa të tjera që duhet të paguhen, të tilla si një tarifë regjistrimi 199 Euro dhe një tarifë 75 Euro për administratën dhe shpenzimet e përgjithshme. Nëse jeni të interesuar të shkoni për të studiuar mjekësi në Itali në anglisht në një qytet tjetër nga Milano, ka shumë mundësi. Një nga këto opsione është Sapienza –Universita di Roma në Romë. Ky është një diplomë tjetër gjashtë vjeçare e mjekësisë që mësohet tërësisht në anglisht. Sapienza u fillua 700 vjet më parë nga Papa Boniface VII, dhe shkolla ende përdor shumë nga parimet e tij themeluese për të drejtuar studentët e saj. Programi përpiqet të zhvillojë aftësitë klinike të studentëve të tij dhe t’i trajnojë ata në fusha të specializuara. Universiteti është i vendosur në Romë, një qytet që shumë njerëz ëndërrojnë ta vizitojnë. Nuk ka pamje më të mirë për të parë kur jeni duke pushuar nga studimi sesa Panteoni ose Shatërvani Trevi. Kostoja totale në vit për këtë program është 2,647 Euro me një tarifë rajonale prej 140 Euro. Sapienza gjithashtu ofron bursa të bazuara në merita dhe nevojë financiare. Një tjetër mundësi për një kurs mjekësor anglez në një qytet shumë më të vogël është kursi mjekësor anglez në Universitetin e Pavia. Kursi i tyre “Harvey” bazohet në pesëqind vjet përvojë të mjekësisë mësimore. Profesorët janë të gjithë shkencëtarë dhe mjekë të trajnuar, dhe materiali i studimit është i njëjtë në shkollat më të larta në SHBA dhe Britani të Madhe. Çmimi në vit për këtë shkollë varion midis 483-4110 Euro varësisht nga rrethanat tuaja financiare.

Zgjedhja e një programi Anglisht kur studioni mjekësinë në Itali

Ka shumë arsye të mira për të zgjedhur të vazhdoni trajnimin tuaj mjekësor në Itali. Shkollat ​​kanë reputacion të klasit botëror me çmime të volitshme. Çmimet jashtëzakonisht të ulëta krahasuar me shkollat në Shtetet e Bashkuara dhe shumë pjesë të tjera të botës. Për sa kohë që plotësoni kërkesat, nuk ka asnjë arsye për të mos provuar të aplikoni në disa programe angleze në Itali. Ju jeni të garantuar që të filloni të punoni me profesorë të shkëlqyeshëm, ndërsa merrni një arsim të shkëlqyeshëm, me çmim të ulët.

Si të studiojmë në Gjermani

Drejtimet e ndryshme për studime dhe studimet në universitete janë të ndryshme dhe dallojnë nga vendi në vend. Për këtë arsye një  për kurset, provimet dhe strukturën e semestrave do të informoheni si në vijim. Nëse jeni të regjistruar në ndonjë universitet gjerman apo në ndonjë shkollë të lartë do të thotë që fillimisht do të gjendeni në një xhungël dhe jo të informuar mirë për strukturën e re. Shumëçka në universitetet gjermane funksionon përmes internetit dhe këtu studentat nga regjione të ndryshme nuk janë të obliguar që në raste të pushimeve për ndonjë vogëlsi administrative të mos udhëtojnë për në universitet. Kështu në shumicën e rasteve përmes regjistrimit automatikisht marrin edhe të dhënat hyrëse për platformën e sistemit përkatës. Për shembull  me metodën online mësimore ILIAS mund të keni qasje në dokumenta të ligjëratave ose në ndonjë përmbajtje të caktuar. Gjithashtu për bibliotekë është e krijuar llogaria që të mund të qaseni në artikullin e dëshiruar apo për vazhdime të ndryshme sipas nevojës. Keni marrë informacione të mjaftueshme dhe keni gjetur faqen zyrtare të univesitetit atëherë veç keni arritur hapin e parë drejt informacioneve të tjera. Para së gjithash do të merrni informacione për drejtime të veçanta dhe për përmbajtjen e materialit studimor. Kjo nuk është e rëndësishme vetëm për përzgjedhjen e drejtimit tuaj të preferuar, por njëkohësisht edhe për planifikimin e studimeve tuaja. Çdo drejtim që do të studioni ka një strukturë të caktuar dhe një plan studimor dhe me ndihmën e këtyre ju do të keni një fillim të mbarë. Struktura e studimeve përshkruan çfarë drejtime profesionale dhe ligjerata ofrohen, gjithashtu është tregues i mire pikë rëndesës së drejtimeve të ndryshme dhe çka duhet të përfundohet. Plani studimor ju tregon në detaje planifikimin për semestra të caktuar. Për përmbledhjen e planit studimor mundeni të informoheni me ndihmën e semestrave më të vonshëm apo ndonjë udhëzuesi për studime. Në Gjermani viti studimor përbëhet nga dy semestra. Semestri veror dhe semestri dimëror. Secili semestër përfshin gjysmën e vitit dhe përbëhet nga dy pjesë, pjesa e ligjëratave dhe pjesa e pushimeve nga ligjëratat. Në kohën e ligjëratave përfshihen mbajtja e ligjëratave në universitet. Në kohën e pushimeve nga ligjeratat përfshihen provimet që ju do të ju nënshtroheni si dhe koha për praktikë, punë ndihmëse dhe kohë të lirë. Në universitet realizohen ligjërata në forma të ndryshme. Ligjëratat në shumicën e drejtimeve janë pjesa kryesore. Këtu ligjëron një profesor para studentëve në lidhje me tema relevante. Në seminare realizohet një këmbim në mes të profesorit dhe studentit dhe përmes tutorialeve dhe ushtrimeve. Përmbajtja studimore do të thellohet dhe do të zbatohen në praktikë. Forma e tillë e mësimeve mund të realizohet përmes moduleve të përbashkëta. Për shembull mundet një modul i një ligjëratë të realizohet me një ushtrim përkatës si dhe me një prezantim, një detyrë shtëpie apo përmes një provimi. Për çdo modul do të vlerësoheni me të ashtuquajturat pika kreditore apo ECTS- pike. Kjo ndihmon në lehtësimin e barazvlersimin e drejtimeve të ndryshme të përfunduara nga vende të tjera. Në vlerësimet pika shtesë merren edhe notat e arritura gjatë provimeve. Notat në fund formulojnë mesatarën dhe pikët kreditore tregojnë nëse është dhënë provimi apo jo. Në universitetet gjermane keni personin kontaktues, të cilit ju mund t’i drejtoheni me pyetje për probleme të caktuara. Nga faqet kontaktuese të universitetit ofrohen edhe një kordinator i studimeve ku ju mund të shtroni pyetjet tuaja e posaçërisht në drejtimin tuaj përkatës dhe mund të ju ndihmojë.