Ja si do bëhet njohja e diplomave shqiptare në Itali

535
Sigal

Ky manual synon në fakt, të sigurojë informacion praktik, në një mënyrë të qartë dhe koncize,

Si bëhet njohja e diplomës shqiptare dhe kualifikimeve profesionale në Itali

Udhëzimet për njohjen e kualifikimeve për shtetasit e huaj janë botuar në internet nga Klinika e të Drejtave, Emigracionit dhe Shtetësisë, e Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit Roma Tre. Udhëzuesi, është gati të qarkullojë dhe të bëhet një mjet i dobishëm për degët ligjore, shoqatat dhe qytetarët migrantë që duan të vazhdojnë me njohjen e kualifikimeve të tyre arsimore dhe profesionale në Itali. Ky manual synon në fakt, të sigurojë informacion praktik, në një mënyrë të qartë dhe koncize, në lidhje me procedurat për njohjen e kualifikimeve të huaja dhe kualifikimeve profesionale në Itali. Udhëzuesi ka për qëllim si një mjet të dobishëm për të mbështetur emigrantët në ushtrimin e së drejtës së tyre për të studiuar, në hyrjen në punë dhe profesionet e dëshiruara që përbëjnë një moment thelbësor të migrimit dhe rrugëve të tyre të jetës. Udhëzuesi është shkruar nga Irene Proietto, Beatrice Tirinelli, Cecilia Ciobanu, Chiara Petruccioli, Silvia Tripiciano dhe Livia Stamme, nën mbikëqyrjen e Beatrice Tirinelli. Dizajni grafik është nga Irene Proietto. Udhëzuesi u prodhua në bashkëpunim me Shoqatën e të Drejtave të Kufirit dhe Shtëpinë e Grave “Lucha y Siesta”, me mbështetjen e Fondacionit “Haiku Lugano”.