Filloi sekuestrimi i aseteve të shtetit shqiptar prej Beghet-it

90

Meqë shqipëtarët nuk pranojnë të paguajnë , 100 milion eurot e ndëshkimit prej ( ICSID) arbitrazhit, mund të konfiskohet pasuri shqipetare në të gjithë botën e cila nuk është e mbrojtur nga konventat Diplomatike. Në Austri këtë detyrë e ka marrë kancelaria Dorda. Kjo e fundit ka dërguar njoftime disa bankave dhe sipermarjeve energjitike austriake ku u thuhet që nëse disponojnë pasuri të Republikës së Shqipërisë duhet tua konfiskojnë. Austria është e detyruar të rrespektojë konventën e ( ICSID).
Shqipëria nuk pranon të paguaj se e ka cuar cështjen në revizion. Bëhet fjalë për shpronësimin e shoqërisë televizive Agonset.
Në procesin e anëtarësimit në BE drejtesia konsiderohet si pikë e dobët prandaj investitorët kur kanë mosmarrëveshje nuk i drejtohen thuajse asnjëherë gjykatave vendase por angazhojnë gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit.