Artan Fuga: San Remo dhe dhunë shqiptare

457
Ore edhe për këtë çunin që fitoi në San Remo, do ta politizojmë dhe duke mos e lënë rehat, do ta kthehjmë si vlerë kundër Shqipërisë! Se paska pasur babë të dhunshëm; O Zot, përsëri e përsëri do të nënkuptohet se në origjinë ka dhunë atërore si gjenetikë shqiptare, dhe ka krijimtarinë si forcë italiane? Po edhe kur është koha për t’i thënë shëndet vetes, i them plaç! Po çfarë hyn baba i dhunshëm këtu? Lëre për ndonjëherë tjetër. Se edhe kur të hipi në Eurovizion prezantuesit do t’i thonë botës mbarë, ja ky që ka lindur nga egësirat shqiptare, nga bishat, dhe Europa e bëri njeri! Që na plaçin sytë na plaçin!