Kursi i këmbimit valutor, 13 nëntor 2019

540

Kursi i këmbimit valutor, sipas Bankës së Shqipërisë, për sot, 13 nëntor 2019:

Image