Të kuptojmë të ardhmen për tregun e punës / Çfarë përmban ajo ?

827
Sigal

Vizioni ynë për të ardhmen shpesh është i mbushur me mrekulli imagjinare, teknologjike që e bëjnë jetën më të lehtë, na çlirojnë nga barra e punës dhe na japin më shumë kohë për argëtim dhe kohë të lirë. Megjithatë, këto lloj të ardhmesh që ishin imagjinuar në epokat e mëparshme nuk i kanë përmbushur gjithmonë premtimet e tyre. Në vend që të na lirojnë nga puna, pajisjet tona digjitale duket se na kishin lidhur për të punuar më shumë se kurrë. Ne po jetojmë në një kohë kur përparimet eksponenciale në teknologji dukej se po ndryshonin gjërat përreth nesh çdo ditë, inteligjenca artificiale, të dhëna të mëdha, robotika, automatizim, internet i gjërave dhe ekonomia e kontratave afatshkurtra, janë koncepte që shpesh na paraqiten duke premtuar të na lehtësojnë nga puna e rëndë dhe të na ndihmojë në ndërmarrjen e detyrave komplekse. Por në mënyrë të barabartë, të njëjtat risi sjellin pasiguri dhe shqetësim për ata prej nesh, jeta dhe puna e të cilëve mund të ndikohen nga këto ndryshime të papritura. Por si i kuptojmë këto pasiguri ? Si mund të parashikojmë se cilat teknologji do të shfaqen më pas? Si e dimë me të vërtetë se çfarë ndikimi do të kenë këto në të ardhmen e punës sonë? Me pak fjalë, a do të na marrin robotët me të vërtetë punët tona? Çfarë mund të bëjmë në lidhje me të ? Nuk mund të ketë dyshim se teknologjitë digjitale po ndryshojnë marrëdhëniet tona me njerëzit, sistemet, objektet, madje edhe ndjenjën tonë të identitetit. Bazuar në këtë, ne po shohim më shumë parashikime në media, që përparimet teknologjike të tilla si të mësuarit e makinës dhe automatizimi do të prishin papritmas gjithçka brenda natës. Nocioni që teknologji të tilla do të përvetësohen papritmas në çdo aspekt të praktikës së punës, ka pasoja të mëdha dhe konfrontuese për punëdhënësit dhe punonjësit. Sidoqoftë, ka shumë mënyra për të menduar për të ardhmen, dhe shumë mënyra për të siguruar që keni njohuritë e nevojshme për të menaxhuar këtë ndryshim. Për ta bërë këtë, ne duhet të kuptojmë situatën kur, kur dhe si. Para se t’ju prezantojmë me disa korniza të së ardhmes për të ndihmuar, është e dobishme të keni një kuptim se si qeniet njerëzore e kuptojnë të tashmen dhe se si ata e perceptojnë të ardhmen. Duke bërë këtë, ne mund të stabilizojmë imagjinatën tonë për atë që mund të ndodhë dhe të marrim një qasje më analitike. Kjo mund të na ndihmojë të fillojmë të kuptojmë më shumë rreth përshpejtimit teknologjik që formon të ardhmen e punës, duke na mundësuar që të marrim vendime më të informuara se si do të reagojmë si punëdhënës dhe punonjës në këtë botë të re. Gjatë viteve, trillimet shkencore kanë bërë shumë për të na ndihmuar të vizualizojmë mundësitë e së ardhmes sonë. Shumë koncepte të ëndërruara në histori kanë ardhur në të vërtetë të tilla si nëndetëset, udhëtimet në hapësirë ​​dhe robotët për të përmendur disa. Trillimet spekulative nga Ursula Le Guin dhe Ray Bradbury, një fushë me përshkrime të pasura të botëve të imagjinuara, duke na joshur me konceptet e asaj që mund të jetë. Këto botë bëhen të prekshme përmes krijimit të objekteve dhe teknologjive të quajtura objekte performuese, siç përshkruhet nga shkrimtari i trillimeve shkencore, Bruce Sterling. Kjo ide është zgjeruar nga David Kirby përmes konceptit të tij të prototipave diegetikë, teknologjive të trilluara që janë plotësisht funksionale në botët e tyre të trilluara. Kjo na drejton të ndërtojmë një lloj logjike se si presim që teknologjitë të funksionojnë në një kontekst shoqëror dhe se si njerëzit do të punojnë me to. Në thelb, prototipet diegjetike mund ta sjellin të ardhmen më afër përmes realizmit të tyre. Një shembull i kësaj mund të jenë replikuesit e Star Trek. Ata në dukje mund të krijojnë objekte nga ajri. Ky koncept ka një ngjashmëri të jashtëzakonshme me printerët 3D që mund të krijojnë objekte nga plastika dhe metalet dhe madje mund të shtypin ushqime. Ne mund të imagjinojmë një të ardhme të afërt ku printerë të tillë mund të punojnë në të njëjtën mënyrë si replikuesit, duke shtypur pothuajse gjithçka sipas kërkesës së çdo familjeje dhe vendi pune. Paraqitjet imagjinare të teknologjive futuristike mund të na ndihmojnë të parashikojmë se si mund të zhvillohen teknologjitë aktuale dhe si mund të jemi në gjendje të lidhemi me këto teknologji në të ardhmen. Prototipet diegetike na mundësojnë të parashikojmë një të ardhme ku kemi një ide të mirë të koncepteve dhe kontekstit, që e bëjnë teknologjinë të funksionojë, ndërsa na lejojnë të kapërcejmë të gjitha detajet teknike që janë të panjohura në atë kohë. Këto koncepte mund të sfidojnë vlerat tona si qenie njerëzore. Ndonjëherë parashikimi i marrëdhënieve tona me teknologjitë e reja është i dobishëm, si droidat heroike në Star Wars, ose i dëmshëm si në serinë Netflix, Pasqyra e Zezë, ku teknologjia në fund të fundit ka një ndikim të dëmshëm tek njerëzit. Prototipet diegetike janë një urë fantastike konceptuale midis imagjinatës dhe një realiteti të ardhshëm. Por është fakti që ne nuk i kuptojmë të gjitha hollësitë e ndërlikuara se si mund të funksionojnë këto teknologji të imagjinuara, që krijon pasiguri dhe parashikime të rreme për ndikimet që ato mund të kenë në gjërat që ne tashmë bëjmë.

Koncepti i kompjuterëve që krijojnë zyrën pa letra është një shembull kryesor i prototipit diegjetik dhe realiteti është shumë i ndryshëm. Ndërsa mund të jemi të mirë për të bërë hapa imagjinarë në të ardhmen, duket se nuk jemi shumë të mirë për të dhënë kuptimin se ku mbaron e tashmja dhe ku fillon e ardhmja. Kjo është një nga sfidat kryesore me të cilat përballemi kur përshtatemi me ndryshimet në vendin e punës të sjellë nga evolucioni i shpejtë i teknologjisë. Studiuesi dhe shkrimtari, Venkatesh Rao, ka propozuar konceptin e normalitetit të prodhuar, si një mënyrë për të kuptuar mënyrat se si futurizmi dhe trillimet shkencore na parandalojnë të kuptojmë se e ardhmja në të vërtetë po ndodh teksa flasim. Jeta ndërsa jetojmë ka një ndjenjë të njohur të ruajtjes së ndjenjës së qëndrueshmërisë. Ne e ndiejmë veten në një të tashme të vazhdueshme. Për shkak të kësaj, Rao shqetësohet se e ardhmja mund të arrijë para se njerëzit të kuptojnë nëse kanë aftësinë ta përballojnë atë. Ai sugjeron që metoda jonë e së ardhmes mund të jetë e gabuar për një arsye kryesore. Pse jemi shumë të aftë të ndërtojmë modele konceptuale të skenarëve të ardhshëm, por harrojmë të parashikojmë se si duhet të zhvillohet përvoja e përdoruesit për ta bërë skenarin e ardhshëm një pjesë normale të kësaj të tashmeje ? Për Rao, të kuptuarit se si po zhvillohet bota, mbështetet në thyerjen e këtij normaliteti të prodhuar. Për ta bërë këtë, ne duhet të angazhohemi me sjelljen njerëzore si një aspekt thelbësor i së ardhmes. Me fjalë të tjera, ne duhet të kalojmë më shumë kohë duke menduar se si do të ndihet të jesh njeri në të ardhmen, sesa të presim që të vijë e ardhmja dhe të ndihemi të pafuqishëm sepse nuk e kuptojmë plotësisht atë. Ne duhet të mendojmë se si do të duhet të zhvillojmë veprimet dhe ndërveprimet tona për të ecur në hap me ndryshimet e teknologjisë përreth nesh.