Shyqyri  Dekavelli: Përdorimi i Inteligjencës Artificiale në Sigurinë Kibernetike

180
Sigal

 

 

Shyqyri  Dekavelli

Ish Drejtor i Autoritetit te Sigurisë Kombëtare

 

BE i ka kërkuar të gjithë vendeve që të hartojnë Strategjinë Kombëtare të Inteligjencës Artificiale. Sigurisht që shumë vende, për të mos thënë që të gjithë vendet, e kanë hartuar këtë Strategji, përveç Shqipërisë.

Teknikat e Inteligjencës Artificiale mund të përdoren për të mësuar se si të hiqni zhurmën ose të dhënat e padëshiruara dhe për t’u dhënë mundësi ekspertëve të sigurisë të kuptojnë mjedisin kibernetik në mënyrë që të zbulojnë aktivitetin jonormal. Inteligjenca Artificiale është në gjendje të analizojë sasi masive të të dhënave dhe të lejojë zhvillimin e sistemeve ekzistuese dhe softuerëve në një mënyrë të përshtatshme për të zvogëluar sulmet kibernetike.

Aplikimi i Inteligjencës Artificiale për zgjidhjet e sigurisë kibernetike do të ndihmojë në mbrojtjen e institucioneve nga kërcënimet ekzistuese kibernetike dhe identifikimin e llojeve të reja të malware-ve.

Përveç kësaj, sistemet e sigurisë kibernetike të bazuar në Inteligjencën Artificiale mund të sigurojnë standarde efektive të sigurisë dhe të ndihmojnë në zhvillimin e strategjive më të mira të parandalimit të rrezikut.

Sot, përdoren teknologjitë më të fundit për zbatimin praktik të Inteligjencës Artificiale në sigurinë kibernetike. Inteligjenca Artificiale ofron një potencial të madh për të ndihmuar institucionet dhe kompanitë të përmirësojnë qëndrimet e tyre në sigurinë kibernetike përmes analizës inteligjente të kodit dhe analizës së konfigurimit dhe monitorimit të aktivitetit.

Megjithëse Inteligjenca Artificiale përdoret në shumë fusha, siguria kibernetike është njëra prej tyre që ka marrë vëmendje të veçantë për shkak të shkallës me të cilën po zhvillohen kërcënimet dhe numrit të sulmeve.

Zgjidhjet e sigurisë kibernetike të bazuara në Inteligjencën Artificiale mund të zbulojnë modelet e sjelljes keqdashëse në trafikun e rrjetit dhe skedarët dhe faqet e internetit që futen në rrjet.

Inteligjenca Artificiale e integruar në një bankë ose në një sistem biznesi mund të paralajmërojë mashtrimin njerëzor dhe të analizojë rrezikun, duke shpejtuar kështu proceset e zbulimit të mashtrimit.

Bankat gjithashtu duhet të jenë të vetëdijshme që përpjekje të tilla nga Inteligjenca Artificiale synojnë kryesisht në mbledhjen dhe organizimin e të dhënave, duke siguruar kështu që të dhënat në lidhje me sigurinë dhe sistemet e parandalimit të ndërhyrjeve, të mblidhen në një format të ngjashëm. Siguria kibernetike i referohet teknologjisë dhe praktikave, që synojnë mbrojtjen e rrjeteve dhe informacionit nga dëmtimi ose aksesi i paautorizuar.

Siguria kibernetike është jetike, sepse qeveritë, kompanitë dhe strukturat ushtarake mbledhin, përpunojnë dhe ruajnë shumë informacione në kompjutër.

Përdorimi i rrjeteve nervore të Inteligjencës Artificiale ka lejuar zhvilluesit të përshtaten me vektorët e rinj të sulmit dhe të parashikojnë më mirë hapat e ardhshëm të kriminelëve kibernetikë. Përdorimi i Inteligjencës Artificiale mund të stimulojë më tej sulme të ngjashme dhe të çojë në një epokë të re sulmet e sponsorizuara nga shteti dhe spiunazhi kibernetik.

Shumë drejtues e specialistë të sigurisë deklarojnë se ata tani janë “plotësisht të varur” nga teknologjia Inteligjencës Artificiale për të mbrojtur rrjetet dhe të dhënat e tyre të ndjeshme.

Shumica e agjencive të inteligjencës të vendeve të ndryshme e kanë identifikuar luftën kibernetike si një nga kërcënimet potenciale e më serioze ndaj sigurisë kombëtare gjatë dekadës së ardhshme.

Ka pasur ndryshime dramatike në mjedisin e sigurisë në të kaluarën e afërt dhe situata ka të ngjarë të bëhet më e paqëndrueshme dhe e rrezikshme në vitet në vijim.

Pikërisht për këtë Shqipëria duhet të hartojë Strategjinë Kombëtare tē Inteligjencës Artificiale. Por më parë duhet të krijojë Qendrën e Inteligjencës Artificiale me specialistët më të mirë dhe t’i kualifikojë në SHBA apo në ndonjë vend tjetër.

BE i ka kërkuar të gjithë vendeve që të hartojnë Strategjinë Kombëtare të Inteligjencës Artificiale. Sigurisht që shumë vende, për të mos thënë që të gjithë vendet, e kanë hartuar këtë Strategji, përveç Shqipërisë. Be e konsideron Inteligjencën Artificiale një nga teknologjitë më strategjike të shekullit 21.