Dina Jasini: “Patronazhisti” sistem korruptiv  dhe shkelje e Drejtave të Njeriut që përdoret për të ndikuar në zgjedhjet elektorale

77
Sigal

/Gazeta TELEGRAF

Ishte e marta e kaluar kur u bëra e vetëdijshëm për termin dhe konceptin e ′′ patronazhistit “, fjalë shqipe që rrjedh nga patronazhi i fjalës franceze, që në këtë rast konkret lidhet me një ′′ sistem patronazhi ′′ korruptiv që përdoret për të ndikuar ose ndryshe siguruar votat e votuesve të veçantë. Siç është detajuar më poshtë, besoj se kjo përbën një shkelje më të madhe të të drejtave qytetare dhe demokratike nga zyrtarët shqiptarë që nga viti 1991.

Ekspozimi i fundit i një database të gjerë të votuesve të vendit, me sa duket në zotërim të Partisë Socialiste në pushtet, duket se është tërhequr në të dhënat e mbledhura nga institucionet zyrtare shtetërore, dhe më konkretisht nga faqja zyrtare e shërbimit qeveritar shqiptar ′′ E-Albania.” Ajo databazë përmban mbi 900,000 hyrje, duke përfshirë emrat, ditëlindjet, adresat, numrat e kartave personale të identitetit, numrat e telefonit celular, punësimin dhe të dhëna të tjera. Për habinë time, të dhënat e mia personale gjenden edhe në këtë databazë të sapo publikuar, pavarësisht se kam jetuar shumë vite jashtë Shqipërisë. Kjo shkelje masive e të drejtave ka dërguar tronditje në të gjithë vendin dhe ka lënë shumë, përfshirë edhe mua, duke u ndjerë i dhunuar dhe i zemëruar. Media kryesore duket se është fokusuar më shumë në plaçkat e sistemit të patronazhit të sapopublikuar sesa në shkeljen e varrit të të drejtave demokratike dhe kushtetuese.

Kryqëzimi i çështjes këtu është se çdo mbledhje jo zyrtare e të dhënave personale nga një parti politike e bazuar në keqpërdorimin dhe keqpërdorimin e të dhënave zyrtare të nxjerra nga burimet publike apo qeveritare është në shkelje të Kushtetutës shqiptare, Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut, Universale Deklarata e të drejtave të njeriut dhe parimet e përgjithshme të sundimit të ligjit.

Neni 3 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë detyron shtetin të respektojë dhe mbrojë, ndër të tjera, dinjitetin e personit, të drejtat dhe liritë e tij. Keqpërdorimi, keqpërdorimi dhe publikimi i të dhënave personale të qindra mijëra qytetarëve shqiptarë në çdo parti politike përbën një shpërdorim masiv të pushtetit dhe shkelje të rendit më të lartë që mund të kryej çdo qeveri.

Neni 8 i Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut parashikon:

′′ 1. Çdokush ka të drejtë të respektojë jetën private dhe familjare, shtëpinë dhe korrespondencën e tij.

  1. Nuk do të ketë ndërhyrje nga autoritet publik në ushtrimin e kësaj të drejte përveçse si është në përputhje me ligjin dhe është e domosdoshme në një shoqëri demokratike në interes të sigurisë kombëtare, sigurisë publike apo mirëqenies ekonomike vendi, për parandalimin e çrregullimit apo krimit, për mbrojtjen e shëndetit apo moralit, apo mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të të tjerëve.”

Prandaj, çdo ndërhyrje e një zyrtari publik apo autoriteti me të drejtën e privatësisë, duke ekspozuar detajet personale të qindra mijëra qytetarëve, është në kundërshtim të plotë të nenit 8 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut dhe normave të tjera të shumta.

Së fundmi, një nivel i tillë i abuzimit dhe shkeljes së urdhërave jo vetëm hetim në thellësi dhe kritik nga Prokuroria e Përgjithshme, por edhe një përgjigje e menjëhershme nga Qeveria për dështimin e zyrtarëve publikë për mbajtjen e Kushtetutës dhe Rregullit të Ligjit.