Akademik Artan Fuga

Çdo gjë janë gati gjoja t’u japin studentëve, vetëm të drejta individuale në universitete nuk u japin!

As në universitetet private as publike! Nuk ka asnjë çudi këtu! Çdo gjë kërkojnë studentët, vetëm të drejta individuale për t’u trajtuar si njerëz në universitete nuk kërkojnë!

Çudi e madhe!

Mirë që kërkojnë t’i mbajnë studentët lidhur me zinxhirë, këtë e kuptoj, por nuk kuptoj si është e mundur që studentët vetë nuk kërkojnë t’i këpusin zinxhirët!!!

Mister i madh!

Kam një shpjegim por nuk e them dot kaq lehtë! Kam frikë se është një e vërtetë që ngjall trishtim!