Martin Henze, ish këshilltar i Merkel: Fleckenstain, paguhet apo shpërblehet…

89

1) Fleckenstein gjithashtu duhet t’i tregojë publikut diçka për masën e pagës së tij, dhe me çfarë rroga paguhet, për të kaluarën apo të ardhmen. Mbi të gjitha, a po i jepen paratë nga taksat e popullit shumë të varfër shqiptar apo po merr dëmshpërblim?