Sigal

Jemi apo jo në një marrëdhënie të qëndrueshme me partnerin aktualisht.

Por a ka ndonjë mundësi për të kuptuar më mirë se kur është momenti më i përshtatshëm për të bërë hapin e radhës?
Kërkues të Universitetit të Exetr-it ka përpiluar një grup prej 10 pyetjesh që secili duhet t’i bëjë vetes, përpara se të vendosë për hapin.
Kemi apo jo një bazë të qëndrueshme miqësie?
Por a ka ndonjë mundësi për të kuptuar më mirë se kur është momenti më i përshtatshëm për të bërë hapin e radhës?
Kërkues të Universitetit të Exetr-it ka përpiluar një grup prej 10 pyetjesh që secili duhet t’i bëjë vetes, përpara se të vendosë për hapin.
Duam të njëjtët gjëra nga jeta dhe marrëdhënia?
Por a ka ndonjë mundësi për të kuptuar më mirë se kur është momenti më i përshtatshëm për të bërë hapin e radhës?
Kërkues të Universitetit të Exetr-it ka përpiluar një grup prej 10 pyetjesh që secili duhet t’i bëjë vetes, përpara se të vendosë për hapin.
A janë realiste ato që pretendojmë nga marrëdhënia jonë?
Por a ka ndonjë mundësi për të kuptuar më mirë se kur është momenti më i përshtatshëm për të bërë hapin e radhës?
Kërkues të Universitetit të Exetr-it ka përpiluar një grup prej 10 pyetjesh që secili duhet t’i bëjë vetes, përpara se të vendosë për hapin.
Shohim cilësi të mira tek njëri-tjetri?
Por a ka ndonjë mundësi për të kuptuar më mirë se kur është momenti më i përshtatshëm për të bërë hapin e radhës?
Kërkues të Universitetit të Exetr-it ka përpiluar një grup prej 10 pyetjesh që secili duhet t’i bëjë vetes, përpara se të vendosë për hapin.
Përpiqemi njësoj për të çuar përpara dhe mbajtur gjallë marrëdhënien?
Por a ka ndonjë mundësi për të kuptuar më mirë se kur është momenti më i përshtatshëm për të bërë hapin e radhës?
Kërkues të Universitetit të Exetr-it ka përpiluar një grup prej 10 pyetjesh që secili duhet t’i bëjë vetes, përpara se të vendosë për hapin.
A ndjehemi të lirë për të debatuar dhe përballur me problemet?
Por a ka ndonjë mundësi për të kuptuar më mirë se kur është momenti më i përshtatshëm për të bërë hapin e radhës?
Kërkues të Universitetit të Exetr-it ka përpiluar një grup prej 10 pyetjesh që secili duhet t’i bëjë vetes, përpara se të vendosë për hapin.
A jemi të gatshëm për të sakrifikuar kur e kërkon momenti dhe në momente të vështira?
Por a ka ndonjë mundësi për të kuptuar më mirë se kur është momenti më i përshtatshëm për të bërë hapin e radhës?
Kërkues të Universitetit të Exetr-it ka përpiluar një grup prej 10 pyetjesh që secili duhet t’i bëjë vetes, përpara se të vendosë për hapin.
Kur përballemi më momente të tilla, jemi të gatshëm të dy?
Por a ka ndonjë mundësi për të kuptuar më mirë se kur është momenti më i përshtatshëm për të bërë hapin e radhës?
Kërkues të Universitetit të Exetr-it ka përpiluar një grup prej 10 pyetjesh që secili duhet t’i bëjë vetes, përpara se të vendosë për hapin.
Çdo njëri prej nesh a është i gatshëm të ndihmojë të tjerët rrotull?
Por a ka ndonjë mundësi për të kuptuar më mirë se kur është momenti më i përshtatshëm për të bërë hapin e radhës?
Kërkues të Universitetit të Exetr-it ka përpiluar një grup prej 10 pyetjesh që secili duhet t’i bëjë vetes, përpara se të vendosë për hapin.