Gjermani/ Bursë shkollimi në fushën e mjekësisë, pa asnjë tarifë dhe punësim i garantuar

  626
  Mundësi fantastike, Programi Ndërkombëtar i Doktoratës i MDC ofron kuadër trajnimi 
  Programi Ndërkombëtar i Doktoratës i MDC ofron një kuadër trajnimi të strukturuar për hulumtuesit e doktoraturës në fushat e Kërkimeve Kardiovaskulare dhe Metabolike, Biologjisë dhe Imunologjisë së Kancerit, Neuroscience, Biologjisë Zhvillimore, Biologjive të Sistemeve Mjekësore dhe Bioinformatikës, Biologjisë Strukturore, Imazheve dhe Biofizikës.

  Kush mund të aplikojë: Aplikantët që punojnë në fushën e Kërkimeve Kardiovaskulare dhe Metabolike, Biologjia dhe Imunologjia e Kancerit, Neurologji, Biologjia Zhvillimore, Biologjia e Sistemeve Mjekësore dhe Bioinformatika, Biologjia Strukturore, Imazhe dhe Biofizika

  Duke iu bashkuar Programit Ndërkombëtar të Doktoratës MDC, ju keni mundësinë të regjistroheni në një nga shkollat e tyre të specializuara kërkimore ose programet e shkëmbimit (shih menunë në anën e majtë). MDC është vendosur në kampusin Berlin-Buch, një park modern i shkencës dhe bioteknologjisë me një fokus të qartë në biomedicinë.

  Afati i aplikimit: 01 korrik 2017
  Vendi: Berlin, Gjermani

  Kriteret e aplikimit:
  1. Aplikantëve u kërkohet të mbajnë ose marrin brenda 6 muajve të javës së intervistës një diplomë universitare ekuivalente me një Diplomë Master përfshirë një tezë të hulumtimit me shkrim;
  2. Aplikantët që ende studiojnë duhet të parashikojnë marrjen e diplomës së tyre jo më vonë se 6 muaj pas datës së intervistës;
  3. Të diplomuarit që kanë përfunduar diplomën e tyre duhet të ngarkojnë me paketën e aplikimit një kopje të skanuar të certifikatës, si dhe transkriptin duke përfshirë kursin e shënuar nga universiteti;
  4. Studentët që ende regjistrohen në programin e tyre universitar duhet të ngarkojnë një certifikatë të përkohshme ku tregohen shenjat e ekzaminimit të fituara;
  5. Aplikantët në kohën e intervistës duhet të jenë në katër vitet e para të karrierës së tyre kërkimore dhe ende nuk kanë marrë një diplomë doktorate, sipas përcaktimit të Komisionit Evropian të studiuesve të hershëm;
  6. Studentët Master MDC dhe praktikantët e MDC që janë duke punuar ose regjistruar në MDC gjatë 2 viteve të fundit më shumë se 3 muaj deri në javën e intervistimit të doktoratës në MDC, nuk kanë të drejtë të aplikojnë në programin ndërkombëtar MDC;
  7. Aftësitë e gjuhës: Aplikantët duhet të kenë njohuri të mira të gjuhës angleze të shkruar dhe të folur.
  Përfitimet
  1. Hulumtuesit e doktoraturës financohen plotësisht përmes një kontrate pune fillestare 3 vjeçare me MDC;
  2. Në shumë raste kontratat shtyhen për një vit shtesë;
  3. Të gjithë hulumtuesit e doktoraturës pritet të përfundojnë hulumtimin e doktoraturës dhe tezën e tyre në 4 vite;
  4. Pagat janë konkurruese ndaj standardeve kombëtare dhe nuk ka tarifa për shkollim.
  Si të aplikoni?
  Për të aplikuar ju lutem regjistrohuni https://mdcphd.mdc-berlin.de/intern/start_start_for.php?a=0300000000000000000000000000000000000000100000001000000&main=1.
  Dokumentet e kërkuara
  1. Curriculum Vitae (maksimum 2 faqe);
  2. Transkript (regjistrimi i studimit duke përfshirë rezultatet) dhe certifikatën e diplomës Bachelor, diplomë ose ekuivalent. Aplikimet që nuk kanë transkripte të shënuara nuk mund të përpunohen më tej;
  3. Transkriptet (regjistrimi i studimit duke përfshirë rezultatet) dhe certifikatën diplomës ose ekuivalentit. Nëse nuk e keni përfunduar ende programin tuaj Master, ju duhet të siguroni transkriptat e përkohshme duke përfshirë rezultatet. Aplikimet që nuk kanë transkripte të shënuara nuk mund të përpunohen më tej;
  4. Dy letra rekomandimi: Plotësoni të gjitha fushat e detajimit të kontaktit të 2 gjyqtarëve në portalin e aplikimit dhe gjyqtarët tuaj do të marrin automatikisht një kërkesë për letrën e rekomandimit. Ju lutemi sigurohuni që referencat të mbërrijnë në kohë! Referencat që vijnë pas afatit të referencës nuk do të përpunohen dhe aplikimet do të konsiderohen të paplota.
  Për më shumë informacion klikoni https://www.mdc-berlin.de/28285022/de/training/phd_program/Application
  Sigal