BE ultimatum Shqipërisë / Mos cenoni lirinë e medias, përparoni në luftën kundër krimit korrupsionit dhe ndihmoni të rinjtë

18
Sigal

Përmes një deklarate, BE përshëndet edhe zgjatjen e mandatit kushtetues të organeve të Vettingut, teksa kërkon që procesi të përmbyllet në kohën më të shkurtër të mundshme. Deklarata erdhi pasi të enjten ambasadori i OSBE në Shqipëri, Bruce Berton paraqiti raportin në Këshillin e Përhershëm në Vienë. Në deklaratë thuhet se BE vazhdon t’i bëjë thirrje Shqipërisë që të bëjë përparim të prekshëm në lirinë e shprehjes. Bashkimi Evropian nënvizon rëndësinë e adresimit të zbatimit të rekomandimeve të jashtëzakonshme të OSBE/ODIHR në zgjedhje. BE-ja thekson rëndësinë e aktiviteteve që synojnë forcimin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, si dhe luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore. Vëmë re ekspertizën teknike të ofruar nga Prezenca në procesin e miratimit të një Mekanizmi të ri Kombëtar të Referimit (MKR), një moment historik i rëndësishëm në zhvillimin e kuadrit shumë agjencish në këtë fushë. Në deklaratën e Bashkimit Evropian Be thotë: “Ne mirëpresim gjithashtu zgjatjen e mandatit kushtetues të organeve të Vettingut dhe inkurajojmë autoritetet të sigurojnë përfundimin e rregullt tëprocesi në kohën më të shkurtër të mundshme. Ne mirëpresim gjithashtu mbështetjen e Prezencës për përpjekjet kundër korrupsionit, në veçanti fokusin në prokurimin publik. Ne mirëpresim miratimin e legjislacionit dytësor për pakicat dhe vazhdojmë të nxisim Shqipërinë që të miratojë dhe zbatojë me shpejtësi aktet nënligjore të mbetura në lidhje me ligjin kuadër të vitit 2017 për mbrojtjen e pakicave kombëtare. Ne gjithashtu bëjmë thirrje për përpjekje të shtuara për të konsoliduar të drejtat pronësore. Ne theksojmë rëndësinë e regjistrimit të vazhdueshëm të popullsisë,veçanërisht në lidhje me personat që u përkasin pakicave kombëtare, dhe ne presim me padurim sjelljen e saj të qetë, në transparencë të plotë dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare.” BE thotë në deklaratë se “Ne përgëzojmë mbështetjen e ofruar nga Prezenca në një sërë fushash me rëndësi kyçe për vendin pritës, të tilla si: përmirësimi i shtetit ligjor dhe mbështetja për reformën gjithëpërfshirëse të vazhdueshme në drejtësi; lufta kundër krimit dhe korrupsionit; promovimi i lirisë së medias; dhe sigurimin e përfaqësimit të fortë në proceset vendimmarrëse për gratë, të rinjtë dhe shoqërinë civile.”