Studime/ Ja si të studioni në universitetet e Norvegjisë, procedurat e reja, viza dhe dokumentat që nevojiten

86
Sigal

Procesi i pranimit dhe aplikimit në Norvegji për arsimin e lartë bëhet përmes çdo institucioni ose përmes NUCAS. Procesi për institucionet ka kërkesa dhe afate të ndryshme. Para fillimit të procesit, duhet të merrni të gjithë informacionin e nevojshëm. Qoftë dokumentacioni, kërkesat dhe afatet, kontrollojnë kërkesat më të vogla për arsim. Kostoja e jetesës në Norvegji është e lartë. Megjithatë, studimi në Norvegji mund të mos jetë aq i shtrenjtë sa mendoni. Pasi universitetet dhe kolegjet nuk paguajnë tarifa shkollimi për studentët ndërkombëtarë. Universitetet norvegjeze gjithashtu ofrojnë arsim cilësor. Gjithashtu, studimi në Norvegji mund të përmirësojë mundësitë tuaja për karrierë.

Merrni detajet këtu se si të studioni në universitetet e Norvegjisë.

A keni ndonjë pyetje ose duhet ndihmë? Ju lutemi dërgoni një mesazh te [email protected].
Nëse jeni duke kërkuar për një punë, ne jemi jo një agjenci rekrutimi por lexoni fillimisht se si të kërkoni punë dhe ose dërgoni një mesazh te gjeni. [email protected] në lidhje me mbështetjen për kërkimin tuaj të punës.
E gjithë mbështetja jonë është pa pagesë. Ne nuk japim këshilla, por thjesht informacion. Nëse keni nevojë për këshilla të ekspertëve, ne do ta gjejmë atë për ju.

Si të studioni në universitetet e Norvegjisë?

Institucionet norvegjeze të arsimit të lartë janë tre llojesh dhe janë në pronësi të shtetit. Këto përfshijnë universitetet, kolegjet universitare dhe kolegjet e specializuara. Aktualisht ka 9 universitete, 8 kolegje universitare dhe 5 kolegje shkencore. Norvegjia ka gjithashtu shumë institucione private të arsimit të lartë. Viti akademik në Norvegji është nga gushti deri në qershor dhe ndarja është në dy terma. Termat janë vjeshtë, gusht-dhjetor, dhe pranverë, janar-qershor. Struktura e arsimit të lartë në Norvegji është si në Mbretërinë e Bashkuar. Bergen, Kristiansand, Oslo, Tromsø dhe Trondheim janë destinacione të njohura studentore.

Cilat janë kërkesat për të studiuar në Norvegji?

Arsimi i mesëm është rregulli bazë për hyrjen në universitetet norvegjeze. Ky rregull është vendosur nga Agjencia Norvegjeze për Sigurimin e Cilësisë në Arsim. Për disa studentë, ata kanë nevojë për të paktën një vit studime në nivel universitar. Lëndët ose fushat e veçanta të studimit në shkollën e mesme kanë nevojë për kërkesa të veçanta pranimi. Ju duhet të kontrolloni me institucionin për informacion shtesë në lidhje me kualifikimet e veçanta. Një diplomë universitare ose bachelor është e barabartë me të paktën 3 vjet studim në arsimin e lartë. Ai përfshin kurse të barabarta ose të paktën 1/2 vit ose studime me kohë të plotë në lëndët përkatëse me programin.

Kërkesat e gjuhës për të studiuar në Norvegji 

Norvegjia është shtëpia e dy gjuhëve – norvegjeze dhe sami (universal). Gjuha norvegjeze është gjuha kryesore e mësimdhënies dhe anglishtja është gjuha e dytë. Pra, nuk keni nevojë të mësoni norvegjeze për të kaluar.

Megjithëse njohja e gjuhës norvegjeze do të ndihmojë për t’u vendosur në një mjedis të ri. Kjo do t’ju lejojë të komunikoni me studentët e tjerë nga Danimarka dhe Suedia. Ju gjithmonë mund të filloni të mësoni një gjuhë të re në shtëpi ose sapo të jeni në Norvegji për studimet tuaja.

Struktura e studimeve në Norvegji.

Arsimi i lartë në Norvegji akrediton institucionet dhe programet universitare. Me përjashtim të disa universiteteve dhe kolegjeve private, institucionet e arsimit të lartë janë të administruara nga shteti.

Procesi i Bolonjës ndiqet në Norvegji që nga viti 2003 për arsimin e lartë. Norvegjia zbaton një sistem diplomash “tre plus dy plus tre” për Bachelor, Master dhe Ph.D. shkallë të standardeve evropiane. Me sistemin e ri, është e lehtë për të marrë njohjen e kualifikimeve në vende të tjera. Kjo ndihmon studentët ndërkombëtarë, që përfundojnë të gjithë / një pjesë të arsimit të tyre në Norvegji.

Ka përjashtime nga kolegjet e vjetra universitare për kurset e mëposhtme:

  • Diplomë dyvjeçare (kandidat për kolegj),
  • Diploma master pesëvjeçare radhazi,
  • Programet profesionale gjashtëvjeçare,
  • Diplomat master me kohëzgjatje nga një deri në një vit e gjysmë,
  • Diploma universitare katërvjeçare në muzikë dhe arte skenike dhe
  • Programet katërvjeçare në edukimin e mësuesve.

Për shumicën e programeve të studimit, përfshirë masterin, mund të aplikoni në universitet ose kolegj. Studentët duhet të lidhen me afate të ndryshme të aplikimit, ndërsa pranojnë ose refuzojnë ofertat. Institucionet këtu janë më pak dhe të vogla në krahasim me vendet e tjera, por ofrojnë arsim cilësor. Për disa fusha, institucionet ose komunitetet akademike në Norvegji janë të klasit botëror.

Bursa të disponueshme 

Shumica e institucioneve norvegjeze kanë marrëveshje të ndryshme dypalëshe me institucionet e huaja të arsimit të lartë. Këto marrëveshje janë krijuar zakonisht për studentët, studiuesit dhe mësuesit për të shkëmbyer ide.

Megjithatë, mund të gjeni programe kombëtare që ofrojnë bursa dhe forma të tjera financimi. Për të gjithë studentët ndërkombëtarë, që dëshirojnë të studiojnë në Norvegji. Për të gjitha këto programe zbatohen disa kufizime dhe parakushte.

Ofrohen bursa të ndryshme të ofruara nga organizata private dhe jofitimprurëse.

  • E.ON (Stipendienfonds)
  • EEA (Grantet e Norvegjisë)
  • Shkëmbim Islandë-Norvegji
  • Fulbright, grante veçanërisht për studentët dhe studiuesit amerikanë.

Leja e qëndrimit studentor

Banorët e rregullt ose qytetarët në Zonën Ekonomike Evropiane (ZEE) nuk kanë nevojë për vizë për të studiuar në Norvegji. EEA është Bashkimi Evropian (BE) plus Norvegjia, Islanda dhe Lihtenshtajni.

Dikujt tjetër mund t’i duhet një vizë studentore për të studiuar në Norvegji.

Ju mund të aplikoni për një vizë studentore në konsullatën tuaj më të afërt të Norvegjisë.