Prof. Dr. Alqi Naqellari: Monetizimi i borxhit publik

8
Sigal

 

E para, duke marrë borxh për të shlyer borxhet. Shqipëria merr nga 500-600 milion euro, apo dollar borxh thuajse në çdo tre vite, së fundi çdo vit. Ekonomia shqiptare nuk ka fuqi absorbuese, sepse nuk ka prodhim nga industria nxjerrëse e përpunuese, nga nafta, kromi, hekuri, nga bujqësia. Ajo bazohet në një turizëm jo elitar, por në një turizëm të europianëve me të ardhura të mesme dhe të ulta, në turizmin e fukarenjve.

Borxhi publik është problem për çdo shtet. Kush më shumë dhe kush më pak të gjitha vendet kanë borxhe. Problemi është te absorbimi, te frenimi dhe ulja e tij, te krijimi i aftësive absorbuese nëpërmjet rritjes së qëndrueshme ekonomike. Askush nuk mund të thotë se kemi borxh më të ulët se vendet perëndimore dhe të krenohet. Të krenohesh se po frenon rritjen dhe po realizon uljen e tij duhet të kesh ekonomi prodhuese si vendet perëndimore apo si Kina dhe Japonia. Një vend si Shqipëria me ekonomi shërbimesh, turizmi të paqëndrueshmë nuk mund të pretendojë se e ka nën kontroll borxhin. Shteti shqiptar në këto vitet e fundit nuk ka treguar asnjë shenjë se është reagues ndaj feneomeneve që ndikojnë në rritjen e ekonomisë, por është treguar reagues ndaj treguesve dhe fenomeneve, që ndikojnë në rënien e borxhit. Kështu qeveria shqiptare për uljen e tij në këto vite ka vepruar jo si vendet e tjera të zhvilluara por duke gjetur mënyra dhe forma që nuk shkojnë me ecurinë ekonomike të një vendi europian me pasuri të mëdha mbi dhe nëntokësore.

E para, duke marrë borxh për të shlyer borxhet. Shqipëria merr nga 500-600 milion euro apo dollar borxh thuajse në çdo tre vite, së fundi çdo vit. Ekonomia shqiptare nuk ka fuqi absorbuese sepse nuk ka prodhim nga industria nxjerse e përpunuese, nga nafta, kromi, hekuri, nga bujqësia. Ajo bazohet në një turizëm jo elitar por në një turizëm të europianëve me të ardhura të mesme dhe të ulta, në turizmin e fukarenjve.

E dyta,  krijoi Bordin e Transparencës duke vendosur çmimet e karburateve dhe ushqimeve për një periudhë kohe mbi një vjeçare. Vendosja e çmimeve ndikoi direkt në rritjen e të ardhurave në buxhet, duke ulur borxhin në kuriz të konsumatorëve shqiptarë.

E treta, lejoi zhvlerësimin e euros në kuotat më minimale historike, thuajse 1:100. Ky fenomen ka ndikuar në uljen e borxhit të jashtëm të Shqipërisë dhe ka ndikuar negativisht në sektorin e prodhimit për eksport. Janë dëmtuar eksportet shqiptare duke ndikuar negativisht në rritjen e ekonomisë. Ka ndikuar negativisht në remitancat e qytetarëve shqiptarë dhe të IHV-ve.

Rezultati i menjëhershëm i monetizimit të borxhit publik është zhvlerësimi i parasë kombëtare të letrës: inflacion i lartë i brendshëm dhe nënçmim i kursit të këmbimit. Megjithatë, këto pasoja mund të maskohen ose kompensohen në rastin e monetizimit të borxhit publik nga vendet paguese. Me fjalë të tjera, ato mund të maskohen nëse kërkesa për para letre rritet njëkohësisht me monetizimin ose nëse oferta e zëvendësuesve të saj zvogëlohet.

E katërta, ka ndikuar negativisht struktura e zërave të Indeksit të Çmimeve të Konsumit, ku është rritur artificialisht pesha e zërave që nuk i shpenzojnë me të vërtetë konsumatorët shqiptarë dhe është ulur pesha e shpenzimeve për ushqime dhe pije alkoolike në 35.1%. Kjo ka ndikuar në uljen e borxhit.

Përfundimisht me këto fenomene të mbështetura nga qeveria është frenuar borxhi publik, por kjo situate është një flluckë borxhi. Ky frenim është i përkohshëm sepse frenimi i hyrjes së parave të pista, frenimi i ekonomisë së pa vrojtuar, ndryshimi i strukturës së IÇK-së do bëjë që borxhi publik në Shqipëri të kapi shifra të frikëshme. Më poshtë do flasim për monetizimin e borxhit si një fenomen që njihet pak në Shqipëri.

“Monetizimi i Borxhit” është bërë një shprehje që përdoret prej të gjithëve, por unë do të thoshja se jo shumë njerëz e kuptojnë procesin e saktë që ndodh në këtë operacion. Disa e lidhin atë me printimin, të tjerë me një këmbim të thjeshtë kontabël pa shumë rëndësi. Por çfarë saktësisht është dhe çfarë efektesh ka në ekonomi “monetizimi i borxhit”? Le ta shpjegojmë.

Monetizimi konsiston thjesht në dhënien e parave nga banka qendrore për qeverinë, drejtpërdrejt ose tërthorazi…

Ajo i jep hua direkt, kur fondet nga banka qendrore i shkojnë drejtpërdrejt qeverisë, kur blen borxhin publik në tregun primar, dhe këtë e bën në mënyrë indirekte kur kredia nga banka qendrore merret nga një agjent privat, i cili më parë i kishte dhënë para huaqeverisë, kur blen borxh publik në tregun sekondar.

Në këtë kuptim, mbështetja në të cilën institucioni emetues i jep hua fondet shtetit nuk është shumë e rëndësishme, por është e kufizuar: banka qendrore mund të printojë para të reja dhe të blejë me to letra me vlerë të borxhit publik ose thjesht mund të njohë një depozitë në favor të qeverisë ose agjent privat, të cilit i ka blerë borxhin publik (si kur kërkojmë hipotekë nga ndonjë bankë).

Tradicionalisht, monetizimi ishte një mënyrë me të cilën banka qendrore i nxiste Qeverisë mbledhjen e taksave të vitit aktual: nëse shteti priste të mblidhte 100mld pas një viti, banka qendrore mund të printonte 95 mld dhe të blente një bono thesari njëvjeçare. Është e vërtetë që sasia e parave në qarkullim do rritej, por kjo nuk është një mënyrë shumë e ndryshme nga ajo kur një bankë private jep kredi për çdo individ. Dhe, për më tepër, pas dymbëdhjetë muajsh, qeveria amortizon bonot e thesarit, duke i dhënë bankës qendrore 95 mld që kishte shtypur (plus 5 mld për interesin).

Aktualisht, fitimi i parave direkt është i ndaluar në të gjitha vendet serioze dhe fitimi i parave indirekte kryhet jo duke shtypur kartëmonedha, por duke njohur një depozitë nga ai agjent privat (zakonisht banka), letrat me vlerë të borxhit publik të të cilit janë blerë.

Shkurtimisht, fitimi i parave është një kredi nga banka qendrore për qeverinë – kreditori i qeverisë është banka qendrore – nëpërmjet krijimit të kartëmonedhave të reja ose depozitave të reja. Çështja, natyrisht, është se aftësia e bankave qendrore për të dhënë hua kufizohet nga të njëjtët faktorë që kufizojnë aftësinë e bankave private për të dhënë hua: veçanërisht, nga kredia që ata marrin nga kreditorët e tyre përkatës, banka qendrore. Nëse kartëmonedhat ose depozitat e bankës qendrore janë të konvertueshme në ar, një bankë qendrore mund të monetizojë borxhin e tepërt publik dhe më pas të mos jetë në gjendje të paguajë në ar të gjitha kartëmonedhat ose depozitat që kreditorët e saj kërkojnë të mbledhin.

Gjërat duken ndryshe kur detyrimet e bankës qendrore nuk janë më të konvertueshme në asgjë, domethënë kur jetojmë nën një standard të parasë letër. Në një situatë të tillë, dikush do të tundohej të konkludonte se ne kreditorët e bankës qendrore nuk planifikojmë më asgjë kur në përcaktimin e vëllimit të kredisë që mund të japë (veçanërisht për Qeverinë) edhe ne kemi ende një ndikim të jashtëzakonshëm: secili prej nesh vendos çdo ditë nëse do t’i mbajë eurot apo nëse do t’i shkëmbejmë ato me gjëra të tjera, duke përfshirë monedhat e tjera.

Nëse banka qendrore jep shumë kredi dhe në mënyrë shumë të pakujdesshme, mund të ndodhë që një pjesë e madhe e kreditorëve të saj të mos i besojnë cilësisë së detyrimeve të bankës qendrore dhe t’i shesin ato me një zbritje të konsiderueshme: ky është pikërisht inflacioni që bën të zënë vend në tregun e kredive valutat, dhe që procesi njihet si zhvlerësimi i kursit të këmbimit.

Nëse banka qendrore vazhdon të japë hua për qeverinë, në fund monedha e saj do të ketë një vlerë të papërfillshme dhe nuk do të përdoret për të blerë asgjë brenda vendit (sepse çmimet do të jenë rritur jashtëzakonisht) ose jashtë tij, sepse kursi i këmbimit do të bjerë, do të jetë zhvlerësuar në masë të madhe. Kjo është pikërisht ajo që ndodh gjatë hiperinflacioneve.

Kjo rrethanë, qëndrimi i mbajtësve të monedhës ndaj monetizimit të borxhit publik, është vendimtare për të kuptuar efektet e ndryshme të tij.

A është i dëmshëm monetizimi kur kryhet me borxhin e një shteti pagues?

Është në të njëjtën masë që do të ishte nëse kredia do të jepej nga një bankë private (d.m.th., duke marrë hua në një afat të shkurtër për të investuar në afat të gjatë), por efektet e saj nuk duhet të jenë traumatike, veçanërisht në një periudhë afatshkurtër (të mesme ndoshta do të gjenerojë një krizë ekonomike).

Çfarë ndodh me këto operacione kur ato drejtohen për të financuar shtetet që kursimtarët privatë i perceptojnë si të falimentuar?

Në këtë rast gjërat ndryshojnë, pasi ka shumë të ngjarë që një pjesë e mirë e mbajtësve të parave letër do të vendosin ta heqin qafe atë me zbritje të konsiderueshme: në fund, nëse një person nuk i beson një shteti aq sa të mos blejë borxhin e tij kur e ofron, për shembull, një normë interesi vjetore prej 10%, pse dëshironi të ruani ekspozimin tuaj ndaj detyrimeve të një banke qendrore që përqendron investimet e saj në ato letra me vlerë të borxhit të qeverisë jo të besueshme dhe që ofrojnë norma interesi prej 0%?

Nuk më duket se ka arsye shumë të bazuara: nëse unë nuk dua të mbaj borxhin publik direkt në këmbim të interesit 10%, nuk do të dua ta mbaj në mënyrë indirekte as në këmbim të interesit 0%, paratë letër të një ekonomie të ngadaltë qeveria e të cilit mund të mbulojë pjesën më të madhe të shpenzimeve të saj vetëm duke rritur sasinë e parave letër dhe duke zbehur më tej vlerën e tyre.

Duket më logjike që një pjesë e kreditorëve të bankës qendrore (të poseduesve të parave të besueshme) të procedojnë me një zbritje të konsiderueshme të parave letër, përgjithësisht në këmbim të valutës (rrjedhjes së kapitalit). Në fakt, në kundërshtim me atë që disa duket se mendojnë, shtetet që aplikojnë një politikë monetare kombëtare dhe fitojnë para pa sakrificë çështjet e borxhit të tyre publik nuk janë të imunizuara kundër “tregjeve”: çfarë ndryshon që në këto vende djemtë e këqij në film nuk janë më spekulatorët e borxhit, por spekulatorët e monedhës. Me fjalë të tjera, meqenëse nuk ka perspektiva që kjo ekonomi të gjenerojë të mira dhe shërbime të mjaftueshme në të ardhmen për të shërbyer borxhet e saj, as nuk do t’i gjenerojë ato për të përmbushur ndonjë blerje që mbajtësit e monedhës kombëtare dëshirojnë të bëjnë.

Stimujt për të kërkuar para letër (për t’i grumbulluar ato në pritje të shpenzimit të tyre në të ardhmen) janë reduktuar në mënyrë të dukshme: kursimtarët vendas refuzojnë t’i mbajnë më gjatë dhe kursimtarët e huaj nuk janë të gatshëm t’i blejnë ato, përveçse me një zbritje të konsiderueshme.

Rezultati i menjëhershëm i monetizimit të borxhit publik është zhvlerësimi i parasë kombëtare të letrës: inflacion i lartë i brendshëm dhe nënçmim i kursit të këmbimit. Megjithatë, këto pasoja mund të maskohen ose kompensohen në rastin e monetizimit të borxhit publik nga vendet paguese. Me fjalë të tjera, ato mund të maskohen nëse kërkesa për para letre rritet njëkohësisht me monetizimin ose nëse oferta e zëvendësuesve të saj zvogëlohet.

Këto dukuri do të ndodhin vetëm në sistemet ekonomike që agjentët i perceptojnë si mjaftueshëm absorbues në tërësi për të shlyer borxhet e tyre. Ose e thënë në terma më të thjeshtë: nëse banka qendrore rrit kreditimin e saj për qeverinë, inflacioni dhe zhvlerësimi i monedhës do të jenë të tolerueshme ose të papërfillshme nëse kursimtarët privatë janë të gatshëm të blejnë paratë e reja letre ose nëse një pjesë e saj po shkon në borxhet e sektorit privat (veçanërisht nëse këto borxhe do të përdoreshin si mjete pagese brenda ekonomisë).

Pyetja është se çfarë përfitimesh mund të sjellë monetizimi i borxhit publik:

-nga njëra anë, nëse banka qendrore monetizon borxhin nga vendet asimiluese, do të kontribuojë vetëm pak në bërjen e shtetit më borxhli, gjë që nuk është aspak një lajm i mirë.

-nga ana tjetër, monetizimi i borxhit të vendeve të falimentuara, jo vetëm do të rrisë borxhin e paqëndrueshëm të atyre shteteve, por do të dëmtojë edhe një pjesë të qytetarëve me inflacion të brendshëm dhe të jashtëm të lartë; inflacion që mund të shndërrohet në hiperinflacion nëse monetizimi bëhet mënyra e zakonshme dhe pothuajse ekskluzive e financimit të qeverisë.

Përfitimet e tilla zero dhe dëmet e mëdha potenciale mund të ndihmojnë për të kuptuar pse monetizimi i drejtpërdrejtë i borxhit publik është i ndaluar në të gjithë Perëndimin: sepse supozohet se nëse sektori privat ka qenë i gatshëm të blejë borxhin publik për shkak se ai vazhdon të perceptojë shtetin emetues si absorbues, monetizimi indirekt garanton se nuk do t’u japë hua qeverive të falimentuara (gjithsesi, shpesh harrohet se pritshmëritë për monetizimin e ardhshëm mund të gjenerojnë kërkesa private të letrave me vlerë të borxhit publik edhe kur qeveritë emetuese perceptohen si të falimentuara).

Autori mendon për katër argumente me të cilat disa mund të përpiqen të justifikojnë monetizimin masiv të borxhit publik. Këto do të ishin:

-së pari, që shpenzimet më të mëdha publike stimulojnë gjenerimin e pasurisë private;

-së dyti, se inflacioni dhe zhvlerësimi i monedhës kanë efekte të dobishme në strukturën prodhuese;

-së treti, se është thelbësore të stabilizohet shuma e mjeteve të pagesës brenda një ekonomie; dhe

-së katërti, që fitimi i parave të shihet si një mekanizëm i jashtëzakonshëm për të kundërshtuar mosbesimin e pajustifikuar – ose një sulm spekulativ – të të gjithë kursimtarëve privatë ndaj borxhit publik të një vendi tërësisht pagues. Analiza e monetizimit te borxhit është bërë duke u nisur nga shkrimi i ekonomistit Juan Ramón Rallo në 10 dhjetor 2012.