Raporti i KE: Nga zgjedhjet te reformat, problem blerja e votës, të vijojë decentralizimi i pushtetit lokal

57
Sigal

Në progres raportin e Komisionit Europian janë analizuar disa pika, duke nisur nga zgjedhjet e 25 prillit deri te reformat.

Vlerësohet reforma zgjedhore ndërsa zgjedhjet e 25 prillit ndonëse u cilësuan si të mirëorganizuara, shqetësuese theksohet se është blerja e votës dhe sistemi i patronazhistësve. Shqetësim në raport thuhet se mbetet edhe përdorimi i funksioneve pubike për fushatë zgjedhore, blerja e votës dhe patronazhistët.

Identifikimi elektronik i votuesve u zbatua në 97% e vendvotimeve, ndërsa votimi elektronik dhe numërimi elektronik u pilotuan me sukses në 32 votime stacionet në Tiranë. Vlerësimi përfundimtar i OSBE/ODIHR zbuloi se zgjedhjet ishin në përgjithësi organizuar mirë. Administrata e re zgjedhore fitoi besimin e shumicës së aktorëve. Shqetësimet mbetën të lidhura me keqpërdorimin e burimeve publike ose funksioneve zyrtare, për të akuzat për blerjen e votave dhe rrjedhjen e të dhënave personale të ndjeshme që mbulojnë ato politike preferencat e qytetarëve. Këto raste janë duke u hetuar. Parlamenti vazhdoi punën nën kufizimet e sjella për shkak të pandemisë”, thuhet mes të tjerash në raport.

Reforma administrative territoriale është një tjetër pikë e prekur në raport ku theksohet se duhet të vijojë decentralizimi i pushtetit lokal dhe të bëhet më shumë për autonominë dhe financat e bashkive.

“Reforma administrative territoriale duhet të jetë konsoliduar më tej si pjesë e agjendës më të gjerë të decentralizimit. Kjo është veçanërisht e nevojshme për të garantuar autonominë fiskale lokale dhe fuqizuar komunat për të siguruar të mira shërbime publike cilësore. Progres është arritur përparim i kufizuar në zbatimin e udhërrëfyesit krijimin e një mjedisi të përshtatshëm për shoqërinë civile. Sidoqoftë, shoqëria civile shqiptare ka ka qenë në gjendje të ofrojë mbështetje dhe shërbime për njerëzit më të prekshëm të prekur nga pandemia COVID19”, thuhet më tej.

Një vlerësim ka pasur për punën e bërë në sistemin gjyqësor.

Sistemi gjyqësor i Shqipërisë është gjithashtu i përgatitur në mënyrë të moderuar. Shqipëria ka vazhduar zbatimin reforma gjithëpërfshirëse në drejtësi, duke rezultuar në përparim të mirë. Në veçanti, ajo arriti në një një arritje e rëndësishme në fund të vitit 2020, me emërimin e tre gjyqtarëve të rinj në Gjykata Kushtetuese. Me shtatë gjyqtarë në detyrë, Gjykata Kushtetuese e rifitoi atë kuorumi i nevojshëm prej së paku gjashtë anëtarësh për të mbajtur seanca plenare, duke qenë kështu plotësisht operacionale dhe përmbushjen e kushteve të pashlyera që lidhen me IGC -në e parë, e cila vazhdon te permbushet.