Sigal

Si pasojë e emigrimit të fëmijëve jashtë shtetit është reduktuar numri i nxënësve në shkollat e Roskovecit dhe Fierit.

Kështu në nisjen e këtij viti shkollor disa shkolla mund të mbyllen pasi nuk ka nxënës.

Parashikohet bashkimi i shkollave. Ky reduktim i numrit të nxënësve vjen për shkak të emigrimit jashtë vendit.

14 shkolla në Bashkinë e Fierit kanë numër të reduktuar të nxënësve dhe mund të shkojnë drejt mbylljes.