Panariti: Boll! Nëse lejohet të vazhdojë, do të shpjerë në zhvillime të dhunshme!

196

Nga Edmond Panariti.

Ndal! Boll! Tërhiquni! Penduli i tërhequr fort në njërën anë, patjetër do të godasë fort në krahun tjetër!

Këtë na e mëson historia dhe kjo po ndodh tani te ne!

Kjo është rrjedhojë e një “status quo” – je, disekuilibri të rëndë, të imponuar dhunshëm nga një pushtet monist dhe autokrat.

Kjo po lejohet të na ndodhë, kundër çdo logjike dhe përfytyrimi të mendjeve normale dhe racionale të një demokracie liberale që është arritja historike e këtyre 30 viteve.

Prishja e thelbit të kësaj demokracie, që është kontrolli dhe balancimi i pushteteve nën mbikëqyrjen e një gjyqësori efektiv dhe të pavarur, nëse lejohet të vazhdojë do të shpjerë në zhvillime të dhunshme.

Shpejt, sa më parë në zgjedhje për zgjidhje! Nuk ka rrugë tjetër!