Stereotipet janë etiketime që shkatërrojnë marrëdhëniet sociale dhe emocionale

468

Termi stereotip rrjedh nga stereotipet greke dhe gabimet tipografike, të cilat i referohen “përshtypjeve të forta” dhe në gjuhën tonë ka kuptimin e një përshtypjeje mbi karakteristikat si sjellja, veshja, kultura, stili i jetës etj. Janë përgjithësime të bëra në bazë të aspekteve fizike ose të sjelljes.

Nga këndvështrimi i psikologjisë sociale, stereotipet mund të kërkohen në aspekte të ndryshme duke filluar nga formimi i tyre deri te manifestimi kolektiv, i cili formon ekzistencën tonë shoqërore.

Kështu, stereotipet janë kombinimi i besimeve dhe ndjenjave që krijojnë armiqësi, përfaqësimet stereotipike janë elemente të prishjes sonë socio-kulturore, të cilat ndikojnë në qëndrimet shpirtërore të individëve dhe grupeve të caktuara. Duke e parë botën përmes synimeve stereotipike dhe antiintelektualizmit, subjektet tregojnë se ata nuk besojnë më në qenien njerëzore dhe nuk pranojnë njerëz ose grupe të ndryshme, duke pohuar idetë e tyre të paracaktuara dhe “të trasha”.

Njerëzit autoritarë priren ta shohin dhe dëgjojnë botën në këtë mënyrë, sepse kanë pasur një edukim që i ka transmetuar këto paragjykime si normale, duke qenë armiqësor ndaj atyre që nuk pranojnë klasifikime të ngurta. Pra, koncepti i stereotipeve lidhet me faktin se paragjykimet futen në mendjet e fëmijëve dhe adoleshentëve.

Prandaj, arsimi për qytetarinë, në shkollë dhe në familje është thelbësor, sepse synon të kontribuojë në formimin e njerëzve përgjegjës dhe mbështetës, të cilët i njohin dhe ushtrojnë të drejtat dhe detyrat e tyre në harmoni dhe respekt për të tjerët, duke iu referuar dekonstruktimit të stereotipeve, të cilat janë etiketat që shkatërrojnë marrëdhëniet sociale dhe emocionale.