Vettingu, Komisioni i Venecias do ta japë opinion përfundimtar më 7 dhjetor

132

Komisioni i Venecias do të japë opinionin
përfundimtar lidhur me ligjin e Vettingut më 7 dhjetor, ndërsa zyrtarisht
opinioni final do t’u jepet palëve politike më 9 dhjetor.

Mësohet se
mbledhja paraprake  e Komisionit të Venecias është bërë më 25 nëntor.
Opinioni final i Venecias do të merret parasysh nga KE për çeljen ose jo të
negociatave të Shqipërisë me BE.