Lista me 412 emrat e qytetarëve që janë paisur me certifikatë pronesie nga Hipoteka Elbasan

918
Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtëshme Elbasan (Hipoteka) publikon listën me 412 emrat e qytetarëve të cilët janë paisur me certifikatë pronësie.