Klajda Gjosha: Kënaqësi të isha pjesë e trajnimit të organizuar nga Instituti McCain mbi Lidershipin

227

Ishte kënaqësi të isha pjesë e trajnimit të organizuar nga Instituti McCain mbi Lidershipin. Një institut që bazohet në sigurinë, mundësinë ekonomike dhe dinjitetin njerëzor.
Ndava me të rinjtë rëndësinë e promovimit të një lidershipi me vlera dhe me integritet, që të përkthej plagët e shoqërisë në politika konkrete! Për të arritur këtë ne kemi nevojë për një brez të ri të mirë edukuar, me mentalitet ndryshe, një brez një beson në një Shqipëri më të mirë dhe që inspiron nëpërmjet vizionit dhe pasionit!