Suplementi Pena Shqiptare/ Zhuljeta Grabocka Çina: Një vit më parë!

275

Një vit më parë!

Shkretëtira e okërt,
si një hënë e tretur rri mbi tokën djerr.
Gamilja e bindur përthyer gjynjësh
më premton një foto etjesh,
prej qiellit të unshëm.
Mos ma lidh shaminë mbi kokë beduin!
Këtu janë grindur erërat e Mesdheut…