Suplementi Pena shqiptare/Petro Marko -Femra është si Toka !!

213

– Si toka! Kur është njëzet vjeçe, i ngjan Afrikës.
– Kur arrin tridhjetë vjeçe, është si India: e nxehtë, e hijshme, misterioze.
– Kur bëhet dyzetë vjeçe, i ngjan Amerikës, e përsosur nga ana teknike.
– Kur arrin të pesëdhjetat, i ngjan Evropës: gërmadhë e vërtetë.
– Por kur arrin të gjashtëdhjetat, është Siberia, që të gjithë e dinë se ku bie, po që asnjeri s’dëshiron të vejë.