Zbulohet email-i që Sadri Abazi i ka nisur kryeministrit Rama: Monopol me tenderët e ARRSH, bëhen në mënyrë korruptive

115

. Ish-deputeti u referohet procedurave të ndjekura nga ARRSH për të dhënë tenderin e mirëmbajtjes së rrugëve në 4 rajonet e vendit. Në email-in që socialisti i ka çuar Kryeministrit shprehet se fituesit janë zgjedhur në mënyrë korruptive.

Sigal

Kontrolli i Lartë i Shtetit, opozita dhe mediat tashmë nuk janë të vetmit ,që denoncojnë veprimet klienteliste të Autoritetit Rrugor Shqiptar. Media ka siguruar një email të publikuar nga hakerat, ku ish-deputeti socialist në kryeqytet, Sadri Abazi, përmes një mesazhi që i ka dërguar me email Kryeministrit Rama, akuzon Autoritetin Rrugor Shqiptar se përdor skema korruptive dhe abuzuese për të shpallur fituesit. Ish-deputeti u referohet procedurave të ndjekura nga ARRSH për të dhënë tenderin e mirëmbajtjes së rrugëve në 4 rajonet e vendit. Në email-in që socialisti i ka çuar Kryeministrit shprehet se fituesit janë zgjedhur në mënyrë korruptive. “Autoriteti Rrugor Shqiptar ka zhvilluar procedurat e tenderit me objekt: Mirëmbajtje me performancë të rrugëve, Rajoni Verior” (e ndarë në 14 Late) me fond limit 2.172.497.806 lekë pa TVSH, të reja) -data e hapjes së ofertave për fazën e parë. Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Qendror (e ndarë në 10 Late) me fond limit 2.160.710.894 lekë pa TVSH (të reja) – data e hapjes së ofertave për fazën e mirëmbajtjes me performancë të rrugëve Rajoni Jugor” (e ndarë në 13 Late) me fond limit 2.008.497.824 lekë pa TVSH (të reja) – data e hapjes së ofertave për fazën I, Lloji – marrëveshje kuadër, afati 48 muaj (4 vjet), për herë të parë këto procedura tenderi u zhvilluan në dy faza. Në fazën e parë paraqitej i gjithë dokumentacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik, përveç ofertës financiare. Në fazën e dytë, vlerësimi do të bëhej nëpërmjet një mekanizmi jo transparent dhe abuziv. Është e çuditshme se si të gjithë operatorët e tjerë ekonomikë me zor janë kualifikuar dhe kanë fituar një kontratë, ndërsa “Aiko lmpex General Construction dshh &” shoqërive të tjera, megjithëse ka pasur ofertën më të shtrenjtë financiare, u është dhënë. Dhe abuzimi i ARRSH qëndron në faktin se në kriterin (i) çmimi më i ulët vendos pikët me diferenca të vogla midis shoqërive pjesëmarrëse, kurse në dy kriteret e tjera vendos pikët maksimale për Aiko Impex General Construction dhe pikët minimale për ofertuesit e tjerë, duke i sjellë dëm ekonomik shtetit prej qindra milionë lekësh”, shkruan Abazi në email-in drejtuar Kryeministrit Rama. PËRJASHTIMET Dhënia e tenderëve në mënyrë korruptive te të preferuarit e drejtuesve të ARRSH-së, sipas ish-deputetit socialist, është gjysma e së “keqes”. Duke u përjashtuar nga tenderi në fjalë, Autoriteti Rrugor e ka përjashtuar ata përfundimisht. Duket se llogaritë e ARRSH janë bërë në mënyrë të atillë që mirëmbajtja e rrugëve të jetë gjithmonë në të njëjtën dorë. Kjo ndodh përmes skemës që tenderi jepet për 4 vite, ndërsa kriter determinant është eksperienca në 3 vitet e fundit në këtë kategori punimesh. Në një kohë që tenderi jepet vetëm te një dorë, atëherë edhe eksperiencën në tre vitet e fundit do ta kenë të njëjtët operatorë. Në këtë mënyrë i bie që ose do të ketë shkëmbim aksesh mes firmave, ose do mbajnë të njëjtët të njëjtat akse. “Akoma më abuziv është fakti që këto procedura prokurimi janë parashikuar për të lidhur kontrata 4-vjeçare dhe shoqëritë që skualifikohen në këtë moment objekt mirëmbajtje rrugore, pasi kriteri i vendosur në ligjin nr.9643 ‘Për Prokurimin Publik’ është eksperienca e ngjashme vetëm vitet e fundit. Pra, të gjithë operatorët e tjerë ekonomikë nuk mund të marrin më pjesë në procedurat me këtë objekt shërbimi. ARRSH me këtë veprim po monopolizon këto tendera”, përfundon ankesën e tij ish-deputeti socialist, i cili njihet si financues i Partisë Socialiste. Skandalet e ARRSH-së me tenderët e rrugëve, si shpallen fituese firmat me fond limit. Tenderët e rrugëve në vend janë bërë mjaft shqetësuese për buxhetin e shtetit, pasi fituesit janë me fond limit, aq sa është oferta. Shumë tenderë janë klasifikuar me flamuj të kuq, për shkak të mungesë së konkurrencës dhe pjesëmarrjes së kompanive të destuara për t’i fituar. Autoriteti Rrugor Shqiptar ka një sagë të gjatë me tenderë abuzivë për ndërtimin e rrugëve në Shqipëri. E njëjta gjë ndodhi edhe me lotin 8 të Kardhiq-Delvinë, ku është shpallur fituese kompania “GENER 2”, me 99.7% të fondit limit, në vlerën e 12 milionë eurove. Për rrugën Kardhiq-Delvinë, u rrit kostoja e saj me të paktën me 20 milionë euro. Buxheti i jep kompanisë private 20 për qind para shtesë mbi fondin me të cilin ajo ka fituar tenderin. Vetëm si pasojë e shtesave të kontratave kostoja e rrugës është rritur të paktën me 20 milionë euro, pa përfshirë këtu mangësitë në projekt. Nga investigimi i publikuar në gazetën “Panorama”, rruga Kardhiq-Delvinë kushtoi 108 milionë euro për 33 kilometër nga 50 milionë euro që ishte planifikuar në nisje të punimeve.