Rekomandimet në draft-rezolutën e Shqipëri-PE: Tolerancë zero ndaj sulmeve të mediave, kujdes me PPP!

61

Reforma në drejtësi të mos shihet si diskriminim për prokurorët e gjyqtarët

Nënvizon se sundimi i ligjit dhe reformat në drejtësi janë shtylla kurrizore e një transformimi demokratik dhe garantojnë siguri ligjore, transparencë, akses në drejtësi dhe mosdiskriminim; dënon sulmet dhe ndërhyrjet politike ndaj institucioneve të drejtësisë; mirëpret mbështetjen ndërpartiake që lehtëson vendimin e Parlamentit të Kuvendit për të zgjatur mandatin e organeve të verifikimit deri më 31 dhjetor 2024 dhe u kërkon të gjitha palëve të interesit të përshpejtojnë përfundimin e procesit të verifikimit.

Sigal

Të enjten në Bruksel është diskutuar edhe njëherë në lidhje me Shqipërinë dhe rrugën e saj Europiane. Mediat kanë zbardhur rezulutën e plotë duke u ndalur në të gjitha pikat kritike që mbeten shqetësime për Bashkimin Europian. Në asnjë moment nuk përmendet “Open Ballkan” por vetëm Procesi i Berlinit, e po ashtu theksohen kritikat në raport me zbatimin e MSA sidomos në fushën e lirisë së garës, për të cilat opozita ka akuzuar qeverinë duke nisur nga Aeroporti i Vlorës dhe deri tek Porti i Durrësit. Aeroporti i Vlorës është përdorur edhe në një pikë tjetër, atë të kujdesit ndaj zonave të mbrojtura. Këshilla dhe kritika ka për luftën ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit, e po ashtu edhe në lirinë e medias.

Pikat me kritika për Shqipërinë

-Shpreh shqetësim për faktin se vendet e Ballkanit Perëndimor përballen me nivele veçanërisht të rëndësishme të ndërhyrjeve të huaja dhe fushatave dezinformuese dhe janë viktima të sulmeve kibernetike; i bën thirrje qeverisë, në këtë drejtim, të marrë masa për të parandaluar përsëritjen e shkeljeve masive të të dhënave personale dhe të harmonizojë legjislacionin kombëtar me Rregulloren e Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR); mbi BE-në dhe shtetet anëtare të saj që t’i ofrojnë Shqipërisë, si dhe aleatëve të tjerë të Ballkanit Perëndimor, ndihmën e nevojshme; 

– PE nënvizon përgjegjësinë e përbashkët të forcave politike të Shqipërisë për të forcuar dialogun dhe bashkëpunimin konstruktiv politik ndërpartiak dhe brendapartiak, për të mundësuar funksionimin efektiv të institucioneve demokratike të vendit dhe për të vazhduar përmirësimin e qeverisjes, transparencës dhe pluralizmit, duke përfshirë nxitjen e pjesëmarrjes aktive të shoqërisë civile; kujton rëndësinë e arritjes së një konsensusi midis aktorëve kryesorë politikë

– Shprehet rëndësia e një qasjeje konsensuale ndaj reformës zgjedhore, në përputhje me rekomandimet e OSBE/ODIHR dhe Komisionit të Venecias.

-Nënvizohet rëndësia e zbatimit të MSA-së për kontratat publike dhe i bën thirrje qeverisë të sigurojë konkurrencë; PE kujton autoritetet që të përmbahen nga zhvillimi i një skeme të shtetësisë së investitorëve (pasaportat e arta) dhe miratimi i një amnistie tatimore dhe penale që mund të rrezikojë përparimin në këtë fushë.

– I kërkon autoriteteve shqiptare të vazhdojnë eliminimin e korrupsionit dhe aktiviteteve kriminale, veçanërisht në nivel të lartë, nga të gjitha fushat e jetës publike, duke përfshirë nga procedurat e prokurimit publik dhe financimin e partive politike;

-Shpreh shqetësime të thella për rishikimin e rrjetit të Zonave të Mbrojtura, i bën thirrje qeverisë të rishqyrtojë këto plane; nënvizon se Zona e Mbrojtur Vjosa-Nartë është kandidate për rrjetin e zonës Emerald; duke mbuluar të gjithë lumin, duke përfshirë degët e tij me rrjedhje të lirë.

-I bën thirrje Shqipërisë për të siguruar një politikë të tolerancës zero ndaj intimidimit dhe sulmeve ndaj gazetarëve dhe medias. I kërkon autoriteteve që të marrin veprime decisive kundër dhunës, intimidimit, fushatave të shpifjes dhe influencës indirekte të financave dhe politike ndaj medias së pavarur dhe gazetarëve.

Komisioni me 15 Parlamentarë i Stabilizimit dhe Asociacionit BE- Shqipëri draft rekomandime

Komiteti Parlamentar i Stabilizim Asociimit, në përputhje me rregullën 3 të Rregullores së tij të Procedurës dhe nenin 122 të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit BE-Shqipëri, i adreson rekomandimet e mëposhtme Këshillit të Stabilizim Asociimit dhe institucioneve të Shqipërisë dhe të BE-së.

  1. Përshëndet fuqimisht miratimin e vonuar të Kuadrit Negociator nga Këshilli më 18 korrik, i cili shënoi fillimin e procesit të negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë dhe mbajtjen e Konferencës së parë Ndërqeveritare më 19 korrik; thekson se kjo shënon fillimin e një faze të re në procesin e anëtarësimit për Shqipërinë dhe mirëpret zbatimin e vendimit unanim të marrë nga Këshilli Evropian në mars 2020 për hapjen e negociatave të anëtarësimit;

2.Mirëpret fillimin e shqyrtimit si hapi i parë në procesin e negociatave të anëtarësimit; thekson se depistimi nuk është vetëm një ushtrim teknik, pasi trajton çështje dhe shqetësime që janë të përafërta me jetën e përditshme të qytetarëve; thekson, në këtë drejtim, rëndësinë e forcimit të transparencës, llogaridhënies dhe gjithëpërfshirjes së procesit; nënvizon rolin e Kuvendit në sigurimin e një kontakti të gjerë me qytetarët në këtë drejtim; inkurajon BE-në të vazhdojë të përshpejtojë ritmin e procesit të negociatave të anëtarësimit për Shqipërinë, bazuar në kushtëzimin e drejtë dhe rigoroz dhe parimin e bazuar në merita.

  1. Inkurajon Shqipërinë të vazhdojë rolin e saj konstruktiv në zhvillimin dhe kultivimin e bashkëpunimit rajonal dhe rolin e saj aktiv në nismat rajonale, duke nënvizuar rëndësinë e gjithëpërfshirjes së tyre; përshëndet, në veçanti, tre marrëveshjet e nënshkruara në kuadër të Procesit të Berlinit nga krerët e të gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor më 3 nëntor, që do të lehtësojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve në të gjithë rajonin dhe njohjen reciproke të kualifikimeve profesionale të mjekëve, dentistëve dhe arkitektëve ; mirëpret heqjen e tarifave të roaming ndërmjet gjashtë shteteve të Ballkanit Perëndimor; nxit, në këtë drejtim, të gjitha palët përkatëse të negociojnë një plan që do të çonte në eliminimin përfundimtar të tarifave të roaming midis Shqipërisë dhe të gjithë anëtarëve të BE-së;
  2. Përgëzon përafrimin e plotë të Shqipërisë me të gjitha vendimet dhe deklaratat përkatëse të BE-së në lidhje me Politikën e Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë të BE-së. Lavdëron Shqipërinë për përafrimin e saj të shpejtë me sanksionet e BE-së pas pushtimit rus të Ukrainës dhe për solidaritetin e fortë që ajo shprehu me Ukrainën, e cila e pozicionon Shqipërinë si një partner të besueshëm, të ankoruar thellë në aleancën evropiane dhe transatlantike;
  3. Shpreh shqetësimin e tij për faktin se vendet e Ballkanit Perëndimor përballen me nivele veçanërisht të rëndësishme të ndërhyrjeve të huaja dhe fushatave dezinformuese dhe janë viktima të sulmeve kibernetike; i bën thirrje qeverisë, në këtë drejtim, të marrë masa për të parandaluar përsëritjen e shkeljeve masive të të dhënave personale dhe të harmonizojë legjislacionin kombëtar me Rregulloren e Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR).

8.9.  Identifikimi dhe mbrojtja e trashëgimisë kulturore; lavdëron që për mbrojtjen e pakicave kombëtare, është miratuar një pjesë shtesë e legjislacionit zbatues, ndërsa pranon se miratimi i legjislacionit zbatues për çështjet më të ndjeshme është ende në pritje; pret me padurim zhvillimin e qetë të Regjistrimit të Popullsisë të vonuar prej kohësh në vitin 2023 në transparencë të plotë dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare, në mënyrë që të gjitha pakicat kombëtare të mund të numërohen me saktësi.

  1. Nënvizon se sundimi i ligjit dhe reformat në drejtësi janë shtylla kurrizore e një transformimi demokratik dhe garantojnë siguri ligjore, transparencë, akses në drejtësi dhe mosdiskriminim; vlerëson progresin e qëndrueshëm të bërë në zbatimin e reformës gjithëpërfshirëse në drejtësi, të mbështetur nga kuadri legjislativ i forcuar dhe procesi i paprecedentë i verifikimit, të cilat kanë vazhduar të japin rezultate të prekshme; dënon sulmet dhe ndërhyrjet politike ndaj institucioneve të drejtësisë; mirëpret mbështetjen ndërpartiake që lehtëson vendimin e Parlamentit të Kuvendit për të zgjatur mandatin e organeve të verifikimit deri më 31 dhjetor 2024 dhe u kërkon të gjitha palëve të interesit të përshpejtojnë përfundimin e procesit të verifikimit; nënvizon rëndësinë kryesore të avancimit dhe konsolidimit të mëtejshëm të kapaciteteve të sistemit gjyqësor për të mundësuar një zhvendosje të pakthyeshme drejt institucioneve të përgjegjshme, të pavarura dhe plotësisht funksionale gjyqësore dhe qeverisëse; nënvizon rëndësinë që masat shtesë si zbatimi i hartës gjyqësore, duhet të marrin në konsideratë kushtet socio-ekonomike të grupeve vulnerabël, të rrisin aksesin e qytetarëve dhe të reduktojnë kostot duke respektuar plotësisht të drejtën për një proces të rregullt ligjor;
  2. Nënvizon rëndësinë e zbatimit të MSA-së për kontratat publike dhe i bën thirrje qeverisë të sigurojë konkurrencë; kujton autoritetet që të përmbahen nga zhvillimi i një skeme të shtetësisë së investitorëve (pasaportat e arta) dhe miratimi i një amnistie tatimore dhe penale që mund të rrezikojë përparimin në këtë fushë.

10.12. I kërkon autoriteteve shqiptare të vazhdojnë eliminimin e korrupsionit dhe aktiviteteve kriminale, veçanërisht në nivel të lartë, nga të gjitha fushat e jetës publike, duke përfshirë nga procedurat e prokurimit publik dhe financimin e partive politike; mirëpret punën e Strukturës së Specializuar për Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), përfshirë gjykatat e saj, në trajtimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar; vëren me keqardhje se dënimet në rastet që përfshijnë zyrtarë të nivelit të lartë mbeten të kufizuara dhe hetimet deri më tani nuk kanë rezultuar në një numër të konsiderueshëm të dënimeve përfundimtare të zyrtarëve të rangut të lartë; thekson domosdoshmërinë për të luftuar prodhimin dhe trafikimin e drogës; vëren me shqetësim se Shqipëria ka rënë me 27 vende në Indeksin e Perceptimit të Korrupsionit të Transparency International që nga viti 2016;

13.15. Thekson financimin e BE-së për rimëkëmbjen e qëndrueshme pas tërmeteve dhe pas pandemisë dhe mbështet përpjekjet e vazhdueshme drejt transformimit demokratik, të gjelbër dhe dixhital të Shqipërisë; inkurajon autoritetet shqiptare të maksimizojnë përfitimin e plotë të asistencës financiare të BE-së, duke përfshirë Instrumentin për Asistencën e Para-Aderimit (IPA III) dhe Planin Ekonomik dhe të Investimeve për Ballkanin Perëndimor,

14.16. Nxit autoritetet shqiptare të avancojnë në zbatimin e Axhendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor, e cila pasqyron prioritetet e Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane dhe Deklaratën e Brdo-s, të miratuar në samitin BE-Ballkani Perëndimor 2021;