Komisioni i Venecias: KED shkaktoi një incident të rëndë procedurial në lidhje me emërimet në Gjykatën Kushtetuese

246
Sigal

Opinioni i Komisionit të Venecias qartëson pa asnjë ekuivok se përgjegjësia individuale e ish-Kryetarit të KED Dvorani, për kohën dhe mënyrën e dërgimit të listave, është tërësisht e provuar, sepse ai nuk e diskutoi në mbledhje plenare me të gjithë anëtarët e KED siç e kërkon ligji.

Ja çfarë thuhet në pikën 92 të Opinionit të Komisionit të Venecias:

  1. 92. “Çështja më problematike e shkaktuar nga vendimet e KED-së në vitin 2019 në lidhje me emërimet në Gjykatën Kushtetuese ka të bëjë me kohën e përcjelljes së listave të renditjes së kandidatëve tek Presidenti dhe Kuvendi…”

“…Kjo shkaktoi një incident të rëndë procedurial…”

“…Kjo mënyrë veprimi nuk u diskutua në KED…