Akademik Artan Fuga: Fantazma e Turit po shfaqet edhe në projektligjin për gjuhën e minoriteteve në rrafsh lokal!Lidhni Turin!

166

Fantazma e Turit të Maturës po shfaqet edhe në projektligjin për gjuhën e minoriteteve në rrafsh lokal!

Ky nuk është formulim juridik, por çorbë derri për qen!

Lëre more Turin, shih këtë!

Kush e shpjegon kuptimin e këtij formulimi juridik të paraqitet për t’i dhënë një dhuratë modeste!

“Njësia bazë e vetëqeverisjes vendore, në të cilën personat që i përkasin një pakice kombëtare banojnë tradicionalisht ose përbëjnë mbi 20 për qind të numrit të përgjithshëm të popullsisë brenda territorit të saj, krijon kushtet për përdorimin e gjuhës së pakicës në marrëdhëniet ndërmjet tyre dhe personave që i përkasin pakicës, bazuar në kërkesën e tyre”!

Lidhni Turin!