Ja imazhet që tregojnë sa rëndësi ka drita në botë

335

Drita është rrezatim elektromagnetik me një gjatësi valore që është e dukshme për sytë (syri njerëzor kap valë elektromagnetike prej rreth 380 deri 780 nanometra) drita e dukshme ose me një përkufizim shkencor dhe teknik : Drita është rrezatim elektromagnetik i valëve që studiohen në fushën e optikës.

A mund të jetojë njeriu pa dritën?

A mund të ketë jetë pa dritën? A mund të ketë bimësi dhe zhvillim pa dritën? Normalisht jo.

Dhe kjo tregohet mjaft mirë me një grumbull fotografish që ne kemi mbledhur në një album shumë interesant ku kontrasti mes errësirës dhe asaj pak drite në fotot e përzgjedhura, tregojnë me saktësi rëndësinë e saj.

Këto imazhe spektakolare janë ndër pjesëmarrëset në konkursin global të fotografisë së Agora’s Light 2019.

Ato janë marrë nga fotografë nga e gjithë bota dhe tregojnë pamje të mrekullueshme dhe frymëmarrjen e planetit tonë.