Edmond Panariti: Të barabartë në pabarazi! Dështim ekonomik i garantuar joni në “Shengen” sllav…..

142

Te barabarte ne pabarazi! Deshtim ekonomik i garantuar joni ne “Shengen” sllav….. Po te lexohet me vemendje pika kryesore e marreveshjes eshte njesimi i sistemeve… Perkthehet njesim i tarifave, taksave ose “zerim i tyre”… Kjo do të thote falimentim i garantuar i prodhimit tone i cili subvencionohet dhjete here me pak se prodhimet sllave dhe per rrjedhojë eshte disa here me pak konkurues ne kosto dhe cmim.. Ne kushtet e tarifave zero te marreveshjes ky prodhim eshte perfundimisht i vdekur… As CEFTA nuk na mbron me!