Sigal

Ballkani Perëndimor i gjashtë (WB6) filloi negociatat mbi një marrëveshje, e cila do të mundësonte procedura të përbashkëta dhe më të shkurtra për njohjen e kualifikimeve profesionale për mjekët e mjekësisë, stomatologëve, arkitektëve dhe inxhinierëve civilë. Ekipet e negociatave të emëruara nga ekonomitë e BB-së diskutuan projekt-marrëveshjen për njohjen e kualifikimeve profesionale për mjekët e mjekësisë dhe dentistëve, arkitektëve dhe inxhinierëve civilë në takimin e mbajtur nën kujdesin e Këshillit Rajonal të Bashkëpunimit (RCC) në Podgoricë më 20-21 dhjetor 2018. Rezultati i pritshëm i negociatave është të përfundojë një Marrëveshje të Njohjes së Ndërsjellë (MRA), e cila do të vendosë rregulla të përbashkëta për njohjen e kualifikimeve profesionale për aplikantët që mbajnë një kualifikim profesional të fituar në një nga ekonomitë e Ballkanit Perëndimor, duke u mundësuar atyre të ushtrojnë profesionin e tyre në një tjetër ekonomi.