Hilë Lushaku: Ismail Qemali, kryetari i një qeverie demokratike të ngritur mbi një “hiç”

359
Të nesërmen e shpalljes së Pavarësisë, Ismail Qemali u propozoi delegatëve të pranishëm që senati (pleqësia) të kishte të drejtë të zgjidhte qeverinë, ndërsa postet e ministrave t’i zgjidhte ai, gjë e cila u miratua nga Kuvendi dhe më 4 dhjetor u krijua qeveria me përbërje: Kryetar shteti, kryeministër dhe ministër i Punëve të Jashtme Ismail Qemal bej Vlora; zëvendëskryeministër, dom Nikollë Kaçorri; ministër i Brendshëm, Mufid bej Libohova, ministër i Drejtësisë, Dr. Petro Poga; ministër i Bujqësisë, Pandeli Cale; ministër i Financave, Abdi bej Toptani; ministër i Arsimit, Dr. Luigj Gurakuqi; ministër i Luftës, Gjeneral Mehmet Pashë Dëralla; ministër i Punëve Botore Mit’hat bej Frashëri; ministër i Postëtelegrafës, Lef Nosi.

për më tepër lexoni Gazetën Telegraf