Ja rezultatet e konkursit të pranimit në Universitetin e Arteve sipas degëve

523
Sigal

Universiteti i Arteve ka bërë publike rezultatet paraprake të konkursit të pranimeve për të gjitha degët. Kjo është një listë paraprake, sepse lista e fituesve, përfundimtare del nga AKP-ja, pasi bëhet edhe përllogaritja me rezultatet e Maturës Shtetërore. Ndërkohë që, ashtu si edhe vitin e kaluar, peshën më të madhe në përzgjedhjen e fituesve do ta ketë konkursi, pasi rezultatet e shkollës së mesme (nota mesatare e viteve të shkollimit dhe gjithë provimet e Maturës Shtetërore) do të llogariten në masën 30%, ndërsa rezultatet e konkursit të pranimit në masën 70%. Gjithsesi, kandidatët që nuk e kanë kaluar pragun e pikëve minimale, që është 60 pikë, s’kualifikohen automatikisht. Gjithsej janë regjistruar 337 kandidatë për konkurrim, ndërsa 222 është numri i kuotave që janë në dispozicion për konkurruesit.  Gazeta “Telegraf” zbardh sot, për të interesuarit, rezultatet paraprake të konkursit për çdo kandidat sipas degëve përkatëse.

Në linqet më poshtë mund të gjeni pikët për secilin fakultet

http://www.gazetatelegraf.com/wp-content/uploads/2014/09/140906-PIKET-E-KONKURSIT-FM.pdf