Ylli Dylgjeri: U mbush Tirana prap me kioska…

429
Kot u qamë për 1 kunat të Lul Bashës.
Ky Erioni i Bashkisë paska aq shumë kunetër 
sa i del shumësi kunadhe!
Fjalor: 1 kunat- shumë kunadhe
Sigal