Nis vetting në polici/ Oltjon Shehu, zyrtari i parë i policisë që përballet me rivlersimin has në teleshe me pasurinë. Ja skeda e plotë

492
Sigal

Oltjon Shehu, zyrtari i parë i policisë që përballet me veting has në telashe

Shehu, i cili ka nisur karrierën në Policinë e Shtetit nga posti i drejtorit në vitin 2014 pasi ka punuar më herët në informalitet si punonjës bingoje, kamarier dhe menaxher hoteli, pati vështirësi për të justifikuar burimin e pasurisë për një shtëpi në Tiranë, ndërsa vlerësimi i aftësive profesionale duket se është i pamundur, pasi komisioni thotë se nuk ka arritur të gjejë asnjë shkresë të konceptuar nga ana e tij përgjatë katër viteve të mbajtjes së postit të drejtorit.

Procesi i rivlerësimit kalimtar të punonjësve të policisë, i njohur si “Vetingu në Polici” nisi të martën në Tiranë ku Oltjon Shehu, ish-drejtor dhe aktualisht shef zyre, dha llogari për burimet e pasurisë së tij familjare si dhe për aftësitë e tij profesionale. Shehu pati vështirësi për të justifikuar me burime të ligjshme pasurinë e tij, e përbërë nga një shtëpi dy-katëshe dhe një makinë, ndërsa u justifikua para trupës gjykuese me punën në sektorin informal të ekonomisë në profesione të ndryshme si punonjës bingoje, kamarier dhe menaxher hoteli. Trupa e vlerësimit e KJV përbëhej nga Ela Kerka kryesuese, Marjeta Gjela relatore dhe Ana Kapaj, anëtare.

Në fillim të seancës dëgjimore, relatorja e çështjes, Marjeta Gjela shpjegoi se Oltjon Shehu e kishte nisur karrierën e tij në Policinë e Shtetit vitin 2014 si drejtor i Zyrës së Inspektimit të Ankesave të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, ShÇBA. Ajo tha se në fillim të këtij viti, Shehu kishte kërkuar dorëheqjen dhe kishte punuar për pak kohë si specialist e më pas ishte emëruar si shef i Zyrës së Ankesave në ShÇBA. Gjela pohoi se vlerësimi i Shehut është kryer në të tri kriteret, për pasurinë, vlerësimin e figurës dhe profesionalizimin.

Nga hetimi administrativ ka rezultuar se Shehu zotëron një banesë dy-katëshe në Tiranë me sipërfaqe 161.6 m2. Si burim krijimi të kësaj pasurie ai ka deklaruar dy kredi në vlerën 500 mijë lekë dhe një 1 milion lekë, si edhe kursime në vlerën 2.5 milionë lekë. Komisioni ka konstatuar se ndërtimi i kësaj banese ka nisur në vitin 2003 dhe është përfunduar në vitin 2008.

Relatorja Gjela tha se Shehu ka shpjeguar për Komisionin se në certifikatën e pronësisë, sipërfaqja 77 m2 përfaqëson gjurmën e ndërtesës, pasi pjesa tjetër e sipërfaqes prej 16.6 m2 i përket katit të dytë.

Komisioni ka konfirmuar dy kreditë e marra prej efektivit të policisë, Shehu, por identifikon pamundësi për nisjen e ndërtimit të banesës në vitin 2003. Sipas relatores, të ardhurat e bashkëshortes së subjektit për periudhën 2000-2003 kanë qenë rreth 280 mijë lekë. Ndërsa të Shehut kanë qenë 104 mijë lekë. Komisioni konkludon se subjekti nuk ka pasur mundësi për të krijuar kursime të mjaftueshme për të nisur ndërtimin e banesës, ashtu si ai ka pretenduar.

“Subjekti sqaroi se nuk ka dokumente ligjore për të vërtetuar të ardhurat dhe kursimet deri në vitin 2003, por ka thënë se ka punuar në informalitet tek bingo “Ylli” në Tiranë në vitet 1996-1997 duke pretenduar se ka siguruar rreth 2.5 milionë lekë nga të cilat ka kursyer 1 milion”, pohoi relatorja Gjela. Ajo tha se Shehu ka deklaruar para Komisionit se ka punuar në vitet e mëvonshme edhe si kamarier në një lokal e menaxher në një hotel ku ka siguruar përkatësisht 1 milion dhe 1.3 milionë lekë.

Pavarësisht deklarimeve e pretendimeve të punonjësit të Policisë së Shtetit Oltion Shehu, Komisioni konkludon se ai nuk ka pasur të ardhura të ligjshme për ndërtimin e shtëpisë.

Ndërkohë, nuk janë konstatuar problematika lidhur me blerjen e një autoveture tip BENZ në vitin 2015. Edhe për pastërtinë e figurës nuk ka rezultuar që ai të ketë qenë i përfshirë në aktivitete të paligjshme apo të ketë pasur kontakte të papërshtatshme me persona me lidhje me krimin e organizuar. Sipas relatores Gjela, Shehu ka kaluar me sukses edhe testin psikologjik.

Lidhur me profesionalizimin, gjatë seancës dëgjimore u identifikua argumentimi i përdorur nga Shehu për dhënien e dorëheqjes. Sipas relatores Gjela, Shehu e kishte kërkuar dorëheqjen nga pozicioni i drejtorit, duke argumentuar se nuk ishte i aftë për këtë pozicion. Tjetër problematikë që u identifikua për profesionalizimin ishte fakti, se Komisioni nuk kishte konstatuar asnjë dokument të konceptuar apo të prodhuar nga Shehu gjatë ushtrimit të tij të detyrës prej vitit 2014 e në vazhdim. Gjela tha se nuk kishte pasur denoncime nga publiku ndaj tij.

Oltjon Shehu ishte i shoqëruar nga një avokat gjatë seancës dëgjimore, i cili tha se subjekti nuk kishte pasur rritje të pasurisë gjatë periudhës që ai kishte punuar në Policinë e Shtetit. Ai pretendoi se Komisioni nuk i kishte dhënë kohën e mjaftueshme Shehut për të dhënë shpjegimet dhe provat e tij, duke pretenduar se duhej që t’i mundësohej të paktën një e treta e periudhës katër mujore që i ishin dashur trupës së vlerësimit për të përfunduar hetimin.

Mbrojtësi i Shehut pretendoi se hetimi për pasurinë duhej të niste që prej vitit 2014, kur ai kishte nisur të punonte në Policinë e Shtetit. “Më parë ai ka punuar në sektorin privat dhe e ka mësuar vonë se nuk i ishin paguar sigurimet”, shpjegoi mbrojtësi i Shehut.

Ata ngritën pretendime dhe lidhur me saktësinë e analizës financiare dhe kërkuan caktimin e një eksperti të pavarur për rikryerjen përllogaritjeve. Trupa e vlerësimit u tërhoq dhe mori vendim të ndërmjetëm ta rrëzojë këtë kërkesë.

Lidhur me konstatimin e Komisionit për dorëheqjen e Shehut nga pozicioni i drejtorit, ai pretendoi se vlerësimi profesional duhej të kryhej i shtrirë në kohë, gjatë gjithë përvojës së tij në Policinë e Shtetit dhe jo vetëm në një moment. Ndërkohë, Shehu pohoi se argumenti i tij kishte qenë subjektiv, por se kjo nuk tregonte se eprori kishte konstatuar mangësi të qenësishme të tij, pasi do të kishte marrë masa.

Në fund të seancës dëgjimore, kryesuesja e trupës së vlerësimit, Ela Kerka e pyeti lidhur me bakshishet e përfituara kur kishte punuar në bingo “Ylli”. Shehu shpjegoi se fituesit shpeshherë linin bakshishe të konsiderueshme, të cilat nuk ishin personale, por ndaheshin në fund të ditës mes të gjithë punonjësve.

Ndërsa relatorja Gjela e pyeti, nëse kishte konceptuar ndonjëherë ndonjë shkresë gjatë ushtrimit të detyrës, pasi Komisioni nuk kishte konstatuar diçka të tillë. Shehu tha se ai kishte qenë pjesë e grupeve të punës dhe se nuk dispononte email-et për ta provuar këtë gjë, pasi në vitin 2017 domain-i i mëparshëm ishte mbyllur. “Në pozicionin tim isha verifikues e kontrollues. Ka dokumente të klasifikuara dhe mund t’i kërkoni ShÇBA t’i deklasifikojë”, tha ai. Shehu kërkoi konfirmimin e tij në detyrë.

KJV do të shpallë vendimin më datë 8 nëntor, ora 11:00.

Në faqen zyrtare të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit në internet është bërë publike edhe lista e subjekteve për shortimin e dytë që do t’i nënshtrohen procesit të vlerësimit.

Procesi i vlerësimit të punonjësve të Policisë së Shtetit bazohet në Ligjin nr.12/2018, datë 5 mars 2018, i ndryshuar. Sipas ndryshimeve të kryera në vitin 2019, KJV do të kryejë vlerësimin e drejtuesve të policisë, konkretisht të pozicioneve: drejtor dhe zëvendësdrejtor i përgjithshëm; drejtor departamenti; drejtor i drejtorisë qendrore; drejtor e zëvendësdrejtor vendor dhe shef komisariati në Policinë e Shtetit. Gjithashtu, KJV do të kryejë procesin e vlerësimit edhe për drejtuesit e Gardës së Republikës, konkretisht për pozicionet: komandant e zëvendëskomandant; çdo oficer me gradë major, nënkolonel dhe kolonel në Gardën e Republikës; drejtor dhe zëvendësdrejtor i përgjithshëm, si edhe drejtor e shef sektori në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat. Komisionit do të kenë të drejtë ta ankimojnë në Gjykatën Administrative

Në faqen zyrtare të KJV në internet thuhet se Komisioni përbëhet nga 15 anëtarë dhe se mbështetet nga një sekretariat teknik i përbërë nga 15 anëtarë. Aty shpjegohet se 5 anëtarë të KJV kanë ardhur nga konkurrimi i hapur, 5 nga trupa pedagogjike dhe 5 janë caktuar nga ILDKPKI. KJV është i organizuar në 5 trupa vlerësimi, me nga 3 anëtarë secila.