Igli Totozani: Të luftojmë pabarazinë sociale!

506
Sigal

Zoti Mbret zgjodhi të lindë midis të varfërve.
Vëmendje ndaj të gjithë atyre që jetojnë sot, në të njëtat kushte në të cilat
zgjodhi të lindë Jezu Krishti. Zoti ndihmoftë dhe ndriçoftë udhëheqësit tanë,
që të luftojnë me sinqeritet dhe dëshirë pabarazinë mes nesh, përjashtimin
social, duke njohur në çdo njeri, Zotin vetë. 

Gëzuar Krishtlindjen!