EMRI/ Një tjetër grua në kabinet, Rama emëron zv.ministren e re të Jashtme

182
Sigal

Artemis Malo do të jetë zv.ministrja e re e Jashtme. Vendimi është marrë në mbledhjen e fundit të qeverisë.

VENDIMI

EMËRIM NË DETYRË
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave
V E N D O S I:
Znj. Artemis Malo emërohet zëvendësministër për Evropën dhe Punët e Jashtme.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
***