Botohet akti normativ për pezullimin e qerave, çfarë parashikon dokumenti

404

Ka hyrë në fuqi akti normativ për shtyrjen e qirave të privatit ku përfshihen në këtë rast biznesi dhe banesat.

Kusht për shtyrjen e kësaj qiraje duhet të jetë një kontratë dypalëshe formale për të mundësuar këtë dhe në këto kategori përfshihen bizneset me aktivitet ekonomik dhe qiramarrësit për banesa.

Shtyrja do të jetë për muajt prill dhe maj por qiratë nuk do të falen. Ato do të paguhen në proporcion dhe me një marrëveshje me qiradhënësit pas muajit maj.