Koncesionet në shëndetësi, 430 miliardë lekë për 10 vjet

600

Koncesionarët e shëndetësisë, nuk dorëzojnë bilancet e vitit 2017. Tre përfituesit; ai i Check-UP, strerilizimit dhe dializës realizuan sipas tatimeve fitime në vlerën e 2.7 miliardë lekëve. Të dhënat tregojnë se qeveria e ka paguar koncesionarin për një vizitë 84% më shtrenjtë se parashikimi në kontratë. Ja kompanitë që kanë të ardhurat më të mëdha

Tre koncesionet e sektorit të shëndetësisë, ai i kontrollit bazë mjekësor Check-Up, i sterilizimit dhe i dializës realizuan fitime në vlerën e 2 milionë eurove gjatë vitit të kaluar sipas të dhënave nga tatimet.

 Check-Up, 750 mijë euro fitime

Fitimet më të mëdha i ka realizuar koncesioni i kontrollit bazë Check-Up nëpërmjet kompanisë “3P Life logistic”. Kompania realizoi të ardhura në masën 876 milionë lekë, teksa fitimet ishin rreth 100 milionë lekë ose 750 mijë euro, sipas të dhënave nga tatimet (kompania nuk ka dorëzuar ende bilanc). Sipas të dhënave zyrtare të Fondit të Sigurimeve Shëndetësore për vitin 2017 janë kryer gjithsej 316,601 kontrolle bazë, ose 67 % e treguesve në rang vendi. “3P Life…” u pagua nga nga buxheti i shtetit me 876 milionë lekë. Duke e pjesëtuar këtë vlerë me numrin e kontrolleve, i bie që pagesa për një vizitë kishte vlerën e 2700 lekëve, më 2017, teksa në kontratën mes koncesionerit dhe qeverisë çmimi i një kontrolli është përcaktuar në vlerën e 1537 lekëve. Të dhënat tregojnë se qeveria e ka paguar koncesionarin për një vizitë 84 % më shtrenjtë se parashikimi në kontratë, për shkak të numrit të ulët të kontrolleve të realizuara, mungesa e të cilave në bazë të kontratës kompensohet nga qeveria.

 Sterilizimi, 680 mijë euro fitim

Kompania tjetër “SaniServise” që ofron shërbimin e sterilizimit për instrumentet kirurgjikale raportoi 89 milionë lekë fitime ose rreth 680 mijë euro, sipas deklarimeve zyrtare në bilancin 2017. Të ardhurat e kompanisë arritën në 871 milionë lekë vitin e kaluar, teksa kompania raportoi shpenzime të përgjithshme në vlerën e 689 milionë lekëve. Fitimet e kompanisë do të ishin të larta, nëse kompania nuk do të përfshinte tek fitimet një shumë pagese për interesa në vlerën e 120 milionë lekëve. Kompania “Saniservis” ka fituar koncesionin sterilizimit kundrejt pagesës prej 12,3 miliardë lekësh për periudhën 2016-2025. Për çdo operacion që ofrohet në sallat shqiptare të operacionit, “Saniservis” paguhet 37,700 lekë për ndërhyrjet me intensitet të lartë, 22,300 lekë për ndërhyrjet me intensitet të mesëm, 13,900 lekë për ndërhyrjet me intensitet të ulët dhe 266 lekë për ndërhyrjet dhe 266 lekë për paketimet.

 Dializa, “DiaVita” fiton 600 mijë euro

Kompania tjetër “DiaVita”, e cila ofron shërbimin e dializës nëpërmjet një koncesioni realizoi rreth 600 mijë euro fitime vitin e kaluar. Sipas të dhënave zyrtare nga bilanci i vitit 2017 kompania realizoi të ardhura rreth 560 milionë lekë, të cilat janë financime nga buxheti i shtetit për shërbimin e dializës që kompania ofron prej dy vitesh në disa qytete të vendit. Të ardhurat shënuan rritje me 273 për qind në raport më një vit më parë, teksa fitimet e kompanisë arritën në 76,8 milionë lekë (600 mijë euro), duke rezultuar me normë fitimi 13.7 për qind. Të ardhurat rezultojnë me rritje shumëfish me 2017 për shkak se, kompania pati aktivitet të pjesshëm në vitin 2016. “DiaVita” që ka fituar të drejtat e koncesionit për një periudhë 10 vjeçare, që nga momenti ku kontrata u bë aktive në vitin 2016 dhe është e vlefshme deri më 2026. Në buxhetin e shtetit, koncesioni i Dializës është parashikuar të financohet me 655 milionë lekë në vit. Sipas kontratës me qeverinë “DiaVita” do të ofrojë shërbimin e dializës në 5 qendra pranë spitaleve, përkatësisht në Lezhë, Shkodër, Korçë, Vlorë dhe në Elbasan. Qeveria shqiptare ka argumentuar se e autorizoi këtë shërbim të privati për të rritur standardet e shërbimit dhe për mundësimin e ofrimit të këtij shërbimi sa më pranë pacientit.

 Koncesionet në shëndetësi kushtojnë 311 mln euro për 10 vjet

Qeveria shqiptare, deri më tani, ka autorizuar 311 milionë euro pagesa për katër koncesione në sektorin e shëndetësisë për 10 vitet në vijim. Ekspertët të sektorit të shëndetësisë gjithnjë e më shumë po ankohen se burimet financiare për sektorin po shkojnë në drejtimet dytësore dhe treta, teksa parandalimi i sëmundjeve dhe trajtimi i tyre kërkon investime në pajisje dhe teknologji të reja, por realiteti është edhe më i trishtë, pasi edhe numri i shtretërve nuk mjafton ne shumicën e pavijoneve te QSUT-se. Megjithëse koncesionet PPP në sektorin e shëndetësisë kanë hyrë në vitin e katërt të tretë, ka shumë pak transparencë ndaj tyre dhe analizat e kosto-përfitimeve mungojnë. Por të dhëna të fragmentuara që burojnë nga dokumente zyrtare tregojnë se koncesionet po rezultojnë me kosto shumë herë më të larta se përfitimet. Sektori i Shëndetësisë, historikisht ka qenë i nën/financuar në Shqipëri, duke u vërtitur në mes 2-2.5% të PBB-së ndër vite. Me këto financime, shëndetësia shqiptare është më pak e financuar se në të gjitha vendet e Evropës. Për rrjedhojë, shqiptarët paguajnë nga xhepi 50% të kostove të shërbimeve shëndetësore, sipas Bankës Botërore, që ka bërë këtë matje, e që është niveli më i lartë në Europë. (monitor)