Koçi Xoxe më hoqi litarin, pas ndërhyrjes së Nesti Kerenxhit

1025

ARKIVA IV/ Pjesë nga libri “Intervistë me vetveten”, i shkrimtarit të madh shqiptar Petro Marko

(Vijon nga numri i kaluar)

Në darkë më thirrën lart në drejtori. Aty ishte Nesti Kerenxhi, zëvendësministër i Punëve të Brendshme. Më foli butë. Më pyeti dhe iu përgjigja: -“Unë flas vetëm me Koçi Xoxen!” –“Koçi Xoxe nuk mund të vijë këtu!” –“Më shpini mua tek ai. Vetëm me atë do të flas”. -“Kërkon gjëra që nuk bëhen”. -“Po një letër a mund t’i shkruaj?” Unë e njihja Nestin. E njihja mirë dhe ai më njihte mirë. U mendua dhe më tha: -“Shkruaje letrën”.

për më tepër lexoni Gazetën Telegraf