Izet Kuraj: Të panjohurat Gjeneral Abaz Fejzos dhe ish – kryeministrit Mehmet Shehu

681
Kujtimet e tij kur ka shërbyer në ushtri janë të pafundme. Çuditërisht ka mbajtur nj ditar qysh në vitet 1960. Është një bllok shënimesh i asaj kohe, me letër të zverdhur nga koha, letër pak e trashë në kafe të ëmbël, jo cilësore për kohën por për atëherë mbahej nga blloqet më të kërkuar (thekson Izeti). Në këtë bllok gjeta shënime dhe pjesë ditari shumë interesante. Disa herë në këtë bllok ishte shkruar shpejt dhe me gabime, por ngjarjet ishin fiksuar saktë me datë dhe me orë. Shkrimi nuk është shumë i dallueshëm, por pa ndërhyrje, pa dëmtime dhe korrigjime. Në to ka vërtetësi për vetë kohën dhe për vitet për të cilat shkruhet. Mund të themi se në këtë bllok Izeti ka mbajtur ngjarjet më pikante të jetës së tij. Edhe sot i bëj pyetje vetes si dhe pse kam guxuar t’i ruaj këto kujtime, më thotë Izeti. Por ai bllok në atë kohë ishte pjesë e veçantë i jetës së tij, në atë bllok i dukej sikur lehtësohej ndaj vetes kur vinte nga shërbimi dhe shkruante. Janë mbi 80 faqe të shkruara me një shkrim të qartë, por jo të bukur. Ngjarjet jetësore janë të çuditshme dhe të pabesueshme për kohën sot. 
Ishte korrik 1963!
për më tepër lexoni Gazetën Telegraf